Hospiceforum Norge - #åfullføre livet - de som følger. Intervju med André Lied.

#åfullføre livet - de som følger. Intervju med André Lied.

I denne serien blir vi nærmere kjent med folk som jobber med de som nærmer seg slutten av livet. De som jobber tett på, de som har ansvar for tjenester og bygger nytt og de som forsker på temaet.

Vi har snakket med André Lied, sykepleier i Fransiskushjelpen. Han jobber i pleietjenesten, med hjemmehospice. -Sykepleiere i inneteamet har primæransvar for palliative pasienter rundt om i Oslo, alvorlig syke pasienter hvor man fokuserer på lindrende behandling. I pleietjenestens inneteam følger vi opp pasienter og pårørende og koordinerer hjelp og behandling. På førstegangsbesøk kartlegger vi behov, og prøver etter det å behandle symptomer som smerte, angst, kvalme og eventuelt andre symptomer. Og så har vi samtaler med pasienter og pårørende, hvor vi prøver å trygge dem i hjemmesituasjonen. Og det er også en vakttelefon, bemannet av en sykepleier med mye erfaring med palliative pasienter som de kan ringes døgnet rundt. Den er tilgjengelig både for pasienter, pårørende og hjemmesykepleien, forteller André.

  André Lied, sykepleier

  Pleietjenesten består også av et uteteam, som kan dra ut til pasienter på tretimers vakter på dagtid og nattevakter. Denne tjenesten sørger for trygghet og støtte og avlaster pårørende som er slitne og ikke tør å reise vekk eller får sove. Dette tilbudet er ofte mest aktuelt for veldig syke pasienter som ligger for døden, og de prioriterer dette høyest der pasienter er terminale. Men de bruker også nattevakt hos pasienter som er veldig utrolige på natta, så de pårørende får mer overskudd til å hjelpe på dagtid.

  - Vi viderefører arbeid som har blitt gjort på sykehuset, og tar ofte kontakt med leger som har jobbet med pasienten tidligere i forløpet. Og så er det medisiner og ikke-medikamentelle tiltak som settes inn. Vi skal trygge dem og ser hvor behovene ligger. Vi har et tett samarbeid med hjemmesykepleien i alle bydeler. Sammen med dem kan vi sørge for at det er trygghet hjemme og at de føler at de har nok støtte i bakhånd. Vi kan også være rådgivende enhet for hjemmesykepleien om de ikke har erfaring med palliative pasienter, sier André.

  I Oslo har Fransiskushjelpen også ansvaret for pasienter som er hjemme med smertepumpe. De kan koble på andre tjenester organisasjonen har, som familiehjelpen. De hjelper familier med barn, for eksempel med å følge til skolen, gjøre lekser og lignende. Fransiskushjelpen har også sorgtjenesten, der pårørende kan få oppfølging individuelt eller i grupper etter dødsfall i nær relasjon. Vi planla i fjor å starte med gruppe/individuell-oppfølging for pårørende til palliative pasienter før dødsfall kalt Ventesorg, men pandemien satt en stopper for det. Oppfølgingen av de pårørende underveis er noe Fransiskushjelpen legger vekt på.

  Fotograf: Gry Lilleng

  - De pårørende sitter ofte igjen med tanker om de har håndtert situasjonen riktig. Mange rapporterer i etterkant at de sover dårlig, at de tenker på den aller siste tiden. Og vi kan støtte dem underveis og i etterkant, og si at de gjorde det rette. Det er jo tungt å miste noen, og noe vi tenker på resten av livet. Når det pågår er det viktig at de føler seg trygge hjemme. Det kan hende at de havner i en livskrise av det her, det er jo en enormt stressende situasjon. Noen klarer å slappe av når de ser at pasienten blir ivaretatt, mens andre trenge oppfølging, forteller han.

  André ble tidlig interessert i å jobbe med døden, noe som starta med en opplevelse fra jobben som assistent ved et omsorgssenter.

  -Jeg var 22 år, og det var en pasient der som skulle dø. Det var første gangen jeg opplevde det, og det var en veldig fin situasjon hvor jeg ble satt til å være med datteren til han som døde. Jeg satt med henne i tre timer, og han døde til slutt. Det var en veldig sterk opplevelse, men samtidig følte jeg meg ganske trygg i den situasjonen. Og hun var veldig takknemlig for at jeg var der med henne mens han døde. Det var overraskende å se hvor mye jeg betydde, og det ga jo litt fascinasjon for dette, forteller André.

   Han har også tidligere jobbet på sykehus og forteller at erfaringene derfra fikk han til å ville søke seg mot palliativ omsorg.

   - Jeg opplevde at det er mange som ikke har erfaring med palliative pasienter. Og da blir det ofte litt feil behandling, for eksempel hvor mye pårørende får kontakt med helsepersonell og informasjonsdeling, hvordan de føler seg trygge på avdelingen. Og så har jeg vært med på noen dødsfall der jeg følte meg veldig trygg i rollen som sykepleier, det fikk meg til å ville prøve meg videre innen dette feltet. Det er veldig viktig å vite hva man skal gjøre. Hvordan lindre, hvordan tilnærme seg pasienter og pårørende for eksempel, forteller han.

   For André er det en sterk drivkraft at han virkelig ser at det er behov for den jobben Fransiskushjelpen gjør, og at de gjør nytte. De får mye gode tilbakemeldinger, særlig fra pårørende i etterkant, hvor de forteller at de har følt seg veldig trygge hjemme.

   - Det gir veldig mye energi til å fortsette når man føler at man gjør noe veldig bra for pasienter og pårørende. De sier de slapper mer av når noen følger opp og følger med. Jeg opplever en ektefølt takknemlighet fra pårørende som gir meg motivasjon til å fortsette. Det føles veldig bra når vi klarer å trygge pasient og pårørende, og klarer å samkjøre alle tjenestene rundt dem, sier han.

   Noen ganger er det vanskelig å få til den gode kontakten med pårørende og pasient, for eksempel fordi de har mistet tillitten til helsevesenet på grunn av dårlige opplevelser, og det oppleves som tungt. Da trengs det en ekstra innsats for å trygge dem. I tillegg er det en gjennomgående utfordring med at samarbeidet ikke fungerer.

   - Det er masse ledd her som kan svikte. Det er pasienter, pårørende, fastlege, hjemmesykepleien, sykehus. Hvis ett av de leddene ikke fungerer kan det gjøre at pasientene ikke får riktig behandling, sier André.

   Selv om han selv føler stolthet og trygghet i jobben, pleier han alltid å få reaksjoner fra folk når han forteller hva han jobber med. De fleste spør om det ikke er alvorlig og tungt, og blir selv veldig alvorlige.

   Fotograf: Gry Lilleng

   - Det er ikke akkurat det beste temaet å snakke om på fest! Jeg føler jeg ofte må forsvare det jeg driver med, at det gir veldig mye energi og at jeg føler at vi gjør noe bra. Døden er jo forbundet med sorg og tristhet, og folk tenker at det må være veldig kjedelig og negativt å jobbe med døden. Men så får man jo også høre at folk synes det er bra at noen jobber med dette også, forteller han.

   Han håper at flere i Oslo blir kjent med tilbudet Fransiskushjelpen har, og kompetansen de har på området. Det gjelder både de som ønsker å dø hjemme og pårørende, men også ulike aktører i helsevesenet som sykehusene og hjemmesykepleien.

   - Enten er det at de ikke vet hvordan de skal bruke oss eller så vet de ikke om oss. Det er mulig å ringe å spørre om råd. Vi har også en bakvaktslege som kan benyttes, og vi kan komme ut og starte smertelindring om det er behov for det, sier André.

   Han mener at det er viktig å spre informasjon om at det faktisk er mulig å dø hjemme, men da må folk føle seg trygge. Fransiskushjelpens hjemmehospice finnes bare i Oslo, men han mener at det må være mulig å få til lignende tilbud andre steder i landet også, for eksempel hvis hjemmesykepleien får mer tid, opplæring og kursing. På den måten vil de kunne trygge både pasienter og pårørende.

   - For at flere skal kunne dø hjemme må folk føle seg trygge. De må få informasjon fra for eksempel fastlege og sykehus om at dette er en mulighet. For at situasjonen skal bedre seg så er det også viktig med godt samarbeid mellom alle og fokus på opplæring av personal innen palliativ omsorg. Det trengs overalt, hjemmesykepleien må også føle seg trygge med palliative pasienter. Jeg synes også fastlegene må bli mer bevisst på at pasienter kan dø hjemme. Vi opplever at noen fastleger kan være usikre på dette temaet når vi er i kontakt med dem, for eksempel for å få utskrevet riktige medisiner, sier André.

   Hospiceforum Norge ønsker André lykke til videre i jobben som sykepleier i Fransiskushjelpen og takker for den jobben han og de andre ansatte gjør.