Hospiceforum Norge - Årsmøte 23. mars 2021

Årsmøte 23. mars 2021

Hospiceforum Norge avholder årsmøte 23. mars 2021 kl 18:00-20:00 i våre lokaler i Grønlandsleiret 31 med mulighet for digital deltagelse.

Medlemmer har mulighet til å sende inn saker innen 1 mars 2021 til post@hospiceforum.no

Komplett innkalling sendes medlemmer innen 9. mars, og kunngjøres på våre nettsider.

Bestefar og barnebarn står ved siden av hverandre og strekker armene ut mot hverandre
Foto: Gry Lilleng