Hvorfor begynte vi å gå for Hospice-saken? Spørsmålet har stadig dukket opp i løpet av disse årene etter at vi startet å gå “Pilegrim for Hospice” i 2014.
Å gå for en sak er ikke så underlig kanskje. Det er mange som går for både det ene og andre rent meningsmessig. “Denne saken går jeg for” er jo en dagligdags måte å uttrykke at en tilslutter seg et eller annet. Folk har også gått konkret for å markere sine standpunkt; eksempelvis går en i demonstrsjonstog for og mot både det ene og det andre. Men å gå langs pilegrimsleden for Hospice-saken er kanskje ikke så opplagt hvis en ikke kjenner til bakgrunnen for Hospice som begrep.

Hospice et begrep med dype røtter og mening

Hospice kommer av det latinske begrepet hospitium –et hvilested på reisen. Altså et slags herberge hvor en kan søke ly. Det er mindre kjent med begrepet hospes – som både betyr vert (host) og den besøkende; den fremmede, pilegrimen. Altså båndet mellom verten som ønsker deg velkommen inn og den fremmede som trenger et sted for å søke beskyttelse.

I middelalderen hvor pilegrimene tok ut på sine reiser med sine motiver mot sine mål fikk de ofte ly i herberger eller klosterene langs rutene – en seng å sove i og et måltid før neste dags vandring. Noen kom seg ikke videre og ble tatt hånd om av nonner og munker. Det er her grunnlaget for helsetjenestene ble lagt. Hospitium er grunnbegrepet som vi kjenner igjen i hospital, hotell, hospits og hospice (et sted eller en tjeneste dedikert til alvorlig syke og døende og deres familier).

I møte med alvorlig syke og døende og deres nærmeste er nettopp denne holdningen: Å ønske den andre velkommen inn, et viktig prinsipp eller en sentral verdi. Når vi arbeider for å bedre tilbud for alvorlig syke og døende er det for å sikre dem den tryggheten de trenger.

Å gå for Hospice har gitt resultater

I 2014 satte vi oss som mål å få helseministeren i tale ved å sette søkelys på saken gjennom å gå langs pilegrimsleden i 39 dager fra Oslo til Trondheim. Vi lyktes med det. I 2015 fortsatte vi å gå for at Hospice skulle synes på statsbudsjettet. Det skjedde ikke da- men nå har 4 av 7 partier Hospice på sine valgprogram til høstens Stortingsvalg!

Det nytter å gå for en sak! Nå kommer Hospice i fremtidens helsetjeneste!

Torsdag 28. Juli går vi fra Lian sammen med de andre vandrerne ned til Trondheim sentrum og Nidarosdomen. Vil du være med å gå for Hospice-saken ta kontakt mob: 47318852. Vi har et eget arrangement i Hospitalskirken:

Olavfestdagene er igjen et «pilgrimsmål» for Hospiceforum

Astrid Rønsen

10419521_523012677800831_3511210650229659875_n