Hospiceforum Norge - Dagsorden årsmøte 23. mars 2021, kl. 18

Dagsorden årsmøte 23. mars 2021, kl. 18

Vi avholder årsmøte digitalt på Zoom i år. Medlemmer som ønsker å delta på møtet bes sende påmelding til post@hospiceforum.no og vil da få tilsendt påloggingsinformasjon.

Alle medlemmer har fått tilsendt komplett innkalling med årsregnskap og årsberetning på e-post. Ved spørsmål ta kontakt med oss på post@hospiceforum.no

Dagsorden Årsmøte 23. mars 2021

Sted: Digitalt – Zoom / Grønlandsleiret 31

Tid: kl. 18:00- 19:30

DAGSORDEN:

 1. Valg av møteleder og tellekorps
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Årsberetning og regnskap
  1. Rapport fra styreleder Henriette Høyskel
 4. Fastsettelse av kontingent og evt. innmeldingsgebyr
  1. Legges frem av styret
 5. Innkommende saker
 6. Valg (innstilling vedlagt)
  1. Valg av styreleder
  2. Valg av styremedlemmer
  3. Valg av vararepresentanter til styret
  4. Valg av statsautorisert eller registrert revisor
  5. Valg av valgkomite (etter godkjenning av dagsorden)

På vegne av Hospiceforum Norge

Henriette Høyskel

(styreleder)