Hospiceforum Norge - Er du vår nye medarbeider?

Er du vår nye medarbeider?

Hospiceforum Norge søker ny organisasjonssekretær og prosjektkoordinator.

Vår organisasjonssekretær skal begynne i ny jobb og Hospiceforum Norge ser nå etter en medarbeider i 80-100% stilling. Stillingen består av 30-50% organisasjonssekretær og 50% prosjektkoordinator. Den ansatte vil jobbe tett med styreleder i organisasjonen.

Arbeidet knyttet til stilling som organisasjonssekretær består i å følge opp styrets prioriterte oppgaver og daglig drift av organisasjonen. Dette inkluderer blant annet medlemsrekruttering og oppfølging, drift av våre sosiale medie-kanaler, påvirkningsarbeid opp mot beslutningstagere og økonomi- og administrasjonsarbeid.

Som prosjektkoordinator vil du ha ansvar for gjennomføring av prosjektet «Samtaler rundt kjøkkenbordet». Prosjektet har som mål å skape mer åpenhet rundt døden i samfunnet. Prosjektet består av å utvikle et samtaleverktøy basert på «The Conversation Project» fra USA. Det skal arrangeres en rekke fysiske og digitale samlinger der samtaleverktøyet brukes. Disse samlingene skal gjennomføres med hjelp av frivillige rundt om i Norge, i samarbeid med relevante offentlige, ideelle og frivillige aktører. I forbindelse med samlingene vil vi også sette opp en fotoutstilling. Prosjektet skal evalueres underveis og i etterkant, og har en varighet på to år.

Fotograf: Gry Lilleng

Som prosjektkoordinator vil du ha ansvar for gjennomføring av prosjektet «Samtaler rundt kjøkkenbordet». Prosjektet har som mål å skape mer åpenhet rundt døden i samfunnet. Prosjektet består av å utvikle et samtaleverktøy basert på «The Conversation Project» fra USA. Det skal arrangeres en rekke fysiske og digitale samlinger der samtaleverktøyet brukes. Disse samlingene skal gjennomføres med hjelp av frivillige rundt om i Norge, i samarbeid med relevante offentlige, ideelle og frivillige aktører. I forbindelse med samlingene vil vi også sette opp en fotoutstilling. Prosjektet skal evalueres underveis og i etterkant, og har en varighet på to år.

Om Hospiceforum Norge:

Hospiceforum Norge er en livssynsåpen, frivillig organisasjon som ønsker å bedre forholdene for alvorlig syke og døende, og for de som skal leve videre. Vi arbeider for at hospice blir en naturlig del av det norske helsevesenet og at det skal opprettes flere hospicetjenester i Norge.

Erfaringer:

 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelor eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Prosjekterfaring
 • Erfaring med arrangementsplanlegging og gjennomføring
 • Erfaring med sosiale medier
 • Kjennskap til økonomi/regnskap og økonomistyring
 • Gode IT-kunnskaper

Egenskaper:

 • Liker å arbeide med mange ulike typer oppgaver
 • Selvstendig og kan organisere din egen arbeidshverdag
 • God til å uttrykke deg skriftlig og muntlig
 • Målrettet og god til å prioritere
 • Evne til å tenke strategisk og analytisk
 • Samfunnsengasjert og dedikert
 • Er god til å samarbeide og bygge nettverk

Vi kan tilby:

 • Moderne kontorlokaler på Grønland i Oslo
 • Mulighet til påvirke din egen arbeidshverdag i stor grad
 • Være del av et spennende felt i stor utvikling
 • Mulighet til å påvirke prosesser både internt og eksternt

Lønn og oppstart etter avtale.

Søknadsfrist: 3. februar

Søknad og CV sendes hit.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med Henriette Høyskel, styreleder Hospiceforum Norge

Telefon: 47019653

Send e-post til styreleder her.