Det har vært noen innholdsrike og givende uker i løpet av mai måned for HfN´s styreleder Astrid Rønsen. Mens spredningen av bjørkepollen tok helt av i finværet, fartet Rønsen rundt i hovedstaden mellom møter. For mot slutten av måneden skulle omsider den etterlengtede samlingen, arrangert av Helse- og omsorgskomiteen og Hospiceforum Norge avholdes i kinosalen på Stortinget. Før den tid tok Rønsen flyet til Madrid og uken her skulle bli alt annet enn kjedelig. Den innholdsrike uken i Madrid hadde et viktig budskap; ”vi må møte utfordringene framover på en annen måte, et medmenneskelig samfunn må utvikles for at vi skal få et bærekraftig samfunn, også helsevesen”.

EAPC, som er den europeiske paraplyorganisasjonen for fagfeltet ”palliative care”, stod som arrangør av konferansen i den spanske byen.

Hjemme igjen, huset hun varmt besøk fra Colorado, og hun høstet av deres erfaringer fra Hospice gjennom 25 år fra Colorado i USA.

Astrid sitt nære bekjentskap med Constance Holden løper tilbake til 2008, og de ble kjent gjennom arbeidet i den internasjonale arbeidsgruppen IWG (International Work Group on Death, Dying and Bereavement). Med på reisen fra Colorado til Oslo følger Christy Whitney. Sammen deler de mange og lange samtaler, gode minner og friske måltider.

Formålet med dette besøket var å dele erfaringer med NOU-utvalget som utreder palliasjonsområdet i Norge, forteller Astrid. I den forbindelse ble også det åpne møtet på Stortinget arrangert, for politikere, stiftelser, organisasjoner, fagfolk og andre interesserte.

Denne mandagen, den 22.mai, hadde en samlet Helse- og omsorgskomité og Hospiceforum Norge invitert til møte med temaet;

Hospice- en del av fremtidens helsetilbud

Dagen ble innledet av Tone Wiliamsen Trøen fra Høyre, og Astrid Rønsen, Styreleder i Hospiceforum Norge.

De om lag 100 fremmøtte i salen fikk høre Christy Whitney, CEO i Hope West,  holde et inspirerende og viktig innlegg. Med sin entusiasme og kløkt fortalte hun om hvordan hospice fungerer i praksis, som både eget sted, og som hjemmetilbud, altså en viktig premissleverandør for helhetlig omsorg ved alvorlig sykdom og for døende. Det handler om å gi pasienter og familier trygghet, valgmuligheter og forutsigbarhet, konkluderte Christy.

Hospice og sykehus lever godt side om side i helsevesenet i Colorado, og de jobber sammen for det beste tilbudet for alvorlig syke og døende. En enhet, der de blant annet tilbyr sorgprogrammer og palliasjonstilbud som noen av tjenestene.

Over 2000 pasienter årlig er ivaretatt gjennom deres program og de har et imponerende antall frivillige, der i alt 1400 som er med på å bidra med ulike oppgaver. Alt fra å være med å hjelpe til med hagestell og matlaging, til samtalestøtte for de pasientene som ønsker og trenger dette. Hospice viser seg også å redusere kostnadene på helsetjenestene, da man unngår unødige og langvarige re-innleggelser på sykehus. 93 % av hospicetilbudet er statsfinansiert og frivilligheten ved Hospice viser seg for øvrig å bedre helsen til befolkningen. Ved siden av dette har den en stor betydning for samfunnet.

Tjenester som bærer preg av tid, tilstedeværelse og dyp respekt 

Fransiskushjelpen ved daglig leder Tormod Haavi Christensen holdt et foredrag om deres primære verdier og erfaringer, deriblant fikk vi høre fra to pårørende, som begge har mistet sine ektefeller i ALS.

Paneldebatten ble ledet av Norges mest respekterte journalist og programleder, Anne Grosvold. Freddy De Ruiter (AP), Kjersi Toppe (Senterpartiet), Olaug Bollestad (KrF), Tone Wilhelmsen Trøen (H), Kari Kjønaas Kjos (FrP) og Astrid Rønsen (HfN) deltok i debatten, og det kan konkluderes med at det er bred politisk enighet om at hospice bør være et tilbud til pasienter og pårørende i Norge.

Oppsummering av dagen kan rulles opp med at det var samlet et knippe erfarne mennesker i feltet, som blant annet Stein Husebø, der han var tydelig på at vi har gått i feil retning i 20 år. Marie Aakre, en av ildsjelene som plukket opp hospice-tanken fra England på 1970- og 1980-tallet, avsluttet med at det haster å gjøre forandringer.

 

Christy Whitney
Constance Holden
Tormod Haavi Christensen
Fra v. Anne Grosvold, Tone W. Trøen, Olaug Bollestad og Kari Kjønaas Kjos
Marie Aakre og Astrid Rønsen