Hospiceforum Norge - Hjemmedød: Hvorfor får vi det ikke til?

Hjemmedød: Hvorfor får vi det ikke til?

Velkommen til panelsamtale i regi av Hospiceforum Norge og Tidskriftet Sykepleien 10. oktober.

«Den enkelte skal ha større valgfrihet til å bestemme hvor man ønsker å være i livets siste fase, og hvor man ønsker å dø. Det gjelder også om man ønsker å dø hjemme.» står det i den nye stortingsmeldingen om palliativ omsorg. I dag får de færreste oppfylt et slikt ønske.

Norge er dårligst i Europa på hjemmedød.

På verdensdagen for hospice og palliasjon vil vi snakke om hva som skal til for at flere skal få dø hjemme.

Ordstyrer: Liv Bjørnhaug Johansen, Sykepleien. I panelet: Astrid Rønsen, NTNU og Hospiceforum Norge. Flere navn kommer.

Arrangementet foregår fra 16.30 til 18.00 på Kulturhuset i Oslo. Det er 56 plasser i salen. Arrangementet er gratis og vil også bli strømmet på Sykepleien.no og på facebooksiden til Hospiceforum Norge.