Hospiceforum Norge - Hospiceforum med tydelig budskap i Stortingets muntlige høring

Hospiceforum med tydelig budskap i Stortingets muntlige høring

Hospiceforum Norge deltok onsdag 31. oktober i muntlig høring om stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Organisasjonens hovedbudskap var at det må opprettes flere hospice ulike steder i landet. Disse må ha forsterkede hjemmetjenester, dag- og døgnplasser. I tillegg ønsker vi å endre og utvide dagens finansieringsordning for hospice.

Vi er glade for at vi fikk delta i høringen og håper at politikerne lytter til oss, sier Henriette Høyskel, styreleder i Hospiceforum Norge. Hun representerte foreningen sammen med nestleder Astrid Rønsen.

Se hele vårt innspill til høringen her

Henriette Høyskel, styreleder Hospiceforum

- For lykkes med stortingsmeldingens ambisjon om bedre lindring, større valgmulighet og bredere mangfold må flere hospice etableres som et spesialisert tilrettelagt tilbud. Ikke bare som en filosofi i Stortingsmeldingen.

Stortingshøringen hadde representanter fra et bredt utvalg innen feltet, og det var tydelig at det er et delt syn på veien videre for omsorg ved livets slutt. - Noen aktører mener fortsatt at vi skal fortsette med det vi har holdt på med i 20 år, nemlig å forsøke å tilpasse sykehusets tjenester til behovene for døende pasienter. Vi mener dette har vist seg å ikke oppnå ønsket resultat.. Tjenestetilbudet er fortsatt fragmentert og pasienter flytte mer, ikke mindre, mellom ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. Det er synd at opprettelsen av hospice sees på som en trussel mot det offentlige helsevesen, ikke som et nødvendig tilskudd og supplement, sier Henriette Høyskel

    Nå ligger meldingen til behandling hos helse- og omsorgskomiteen, før den skal behandles i Stortinget.

    - Jeg håper våre medlemmer og alle andre støttespillere deltar i vår kampanje der vi spør hver enkelt stortingspolitiker om de støtter opprettelsen av flere hospicetilbud. Det er nå det gjelder, er oppfordringen fra Henriette Høyskel.

    Spør en politiker her!

    sidene til kampanjen kan du se hvilke politikere som har svart, og hva de har svart. Du kan også selv be om svar fra en politiker.

    Se hele den muntlige høringen i stortinget her.