Hospiceforum Norge - Hospiceforum trenger din støtte!

Hospiceforum trenger din støtte!

Høsten har vært begivenhetsrik for hospicesaken. Stortinget har endelig behandlet meldingen om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, og det har vært mye oppmerksomhet rundt fremtiden til Lukas Hospice i Malvik og opprettelsen av barnehospice i Kristiansand.

Til tross for flere seiere, gjenstår mye arbeid for å få etablert flere hospice i Norge. Det er fortsatt sykehus og sykehjem de fleste av oss blir henvist til når vi skal dø. Hospiceforum Norge er en frivillig, ideell medlemsorganisasjon. For at vi skal stå sterkere i vårt påvirkningsarbeid opp mot beslutningstagere trenger vi at flere av våre støttespillere blir medlem hos oss.

Bli medlem!

Henriette Høyskel, styreleder Hospiceforum Norge

- Vi ønsker også et samfunn som har en større åpenhet om døden, for å på den måten sørge for at flere får en verdig død i tråd med sine ønsker. Vårt bidrag er å gjennomføre flere prosjekt med dette som tematikk, forteller Henriette Høyskel, styreleder i Hospiceforum Norge.

Snart gir Hospiceforum Norge ut boken “Det handler om livet – mitt liv” som er en bok der primært pasienter kan fylle inn det de mener er av betyding for de som skal leve videre. Som en liten historiebok om en selv. Den er basert på en bok fra hospicetilbudet Hope west i Colorado i USA. Vi mener også at boken kan brukes tidligere, før man er i livets siste fase.

- Det er fantastisk at det finnes mange ildsjeler rundt om i Norge som ønsker å etablere hospicetjenester lokalt. Mange kontakter oss for å få råd og veiledning i prosessen, sier Henriette Høyskel.

Hospiceforum Norge ønsker å være en støttespiller, etablere nettverk for erfaringsutveksling og løfte deres prosjekt opp og frem nasjonalt. For å få til disse tingene trenger vi hjelp fra deg. Det er mulig å bli medlem, fast giver eller gi en enkel donasjon til oss. Vi takker for støtten fra alle så langt og er klare til å ta fatt på jobben med å sørge for at flere får en verdig død.

Støtt oss her!