En kostnadsanalyse av hospice i Norge er utført av Oslo Economics.