Å møte Daoud Kandela er som å møte et eventyr i levende live. Han er like eksotisk som navnet skulle tilsi, født og oppvokst i Iran. Han tok sin legeutdanning i Skottland og derfra begynte han å jobbe på Ringerike sykehus, hvor han har jobbet som anestesilege i mange år.

Da Lill og jeg startet vår vandring på Pilegrimsleden mot Trondheim, stakk vi en tur innom Daoud ved Steinsfjorden. Her fant vi Daud og danske Marianne. Hun undrer seg over hva det er som gjør at Hospice har vært så vanskelig i Norge.

Daoud har sittet i styre for Hospiceforum Norge i mange år. Nå er han pensjonist for lengst, men deler mer enn gjerne av sitt engasjement for saken. “Det skjer noe nå”, sier han. “Jeg merker det på måten ulike omtaler feltet i Norge!”

Han selv ble oppmerksom på hospice via konferanser i Storbritannia og ellers. Han ble fasinert av ideene fra Cicely Saunders, og andre. Derfor har han bidratt til at Ringerike fikk sitt Hospice på Austjord. Det er kommunen som driver dette, godt støttet av lokalmiljøet. Blant annet har Hospicestiftelsen Angelique vært en viktig bidragsyter for å realisere og opprettholde virksomheten.

“Det er utrolig viktig med Hospice inn i helheten”, sier Daoud. “Vi trenger steder hvor en har tid og evne til å snakke om de viktige tingene som ofte blir borte i en sykehushverdag”. “Det handler om holdninger!”

“Det er en av grunnene til at vi trenger Hospice”, samtykker vi?