Hospiceforum Norge - Stortinget ønsker flere hospicetilbud og vil sikre forutsigbarhet

Stortinget ønsker flere hospicetilbud og vil sikre forutsigbarhet

Tirsdag behandlet Stortinget stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Flertallet ønsket å sikre forutsigbar finansiering til Lukas Hospice i Malvik og helseministeren understreket at regjeringen ønsker mangfold i tjenesten gjennom tilskudd til ideelle aktører som driver etter hospicefilosofien.

Henriette Høyskel, styreleder Hospiceforum Norge

- Vi ser at et flertall ønsker å støtte tilskudd til hospice og forutsigbarhet for hospicet i Malvik. Selv om vi ikke har fått gjennomslag for at hospice skal bli en del av den ordinære helsetjenesten enda, har vi beveget flertallet ved at de ønsker å utvide tilskuddet til ideelle aktører som driver etter hospicefilosofien, sier Henriette Høyskel, styreleder i Hospiceforum Norge.

I debatten sa helseminister Bent Høye at mangfold i tjenestetilbudet bidrar til økt valgfrihet og at målet er å bygge opp tjenester som kan være viktige supplement og bli en naturlig del av de ordinære tjenestene.

Forslagene som ble vedtatt viser at det er et sterkt ønske om å bedre omsorgen for døende, og at det ligger utfordringer i systemet slik det er i dag. Blant annet ble det vedtatt at «helseforetakene må ha en plan for hvordan de i et samarbeid med kommunene kan forhindre uverdige transporter av pasienter i livets sluttfase.»

- I merknadene til saken snakker politikerne om transport på natt og kveld. Men vi håper dette vedtaket også innebærer at folk ikke blir sendt rundt mellom sykehus, sykehjem og hjem slik vi dessverre ser altfor mye av i dag, sier Høyskel.

Stortinget har også vedtatt at sykehusene skal ha en plan for å forhindre overbehandling ved livets slutt. Hospiceforum Norge håper at oppmerksomheten i økt grad rettes mot pasientens behov for lindring og omsorg, inkludert eksistensielle behov og tid med pårørende.

- Det er gledelig at Lukas Hospice får forutsigbare rammer fremover, og at det nå skal etableres et barnehospice. Erfaringer fra disse to stedene vil være viktig for den videre utviklingen av hospicetilbudet i Norge, sier Høyskel.

    Hospiceforum Norge på besøk hos Lukas Hospice

    Hun understreker at hun er spent på hvordan føringene fra meldingen blir fulgt opp, og vil følge utviklingen nøye. Hospiceforum Norge fortsetter arbeidet med å få etablert flere hospicetilbud i Norge og vil jobbe videre for å sikre en mer verdig behandling av alvorlig syke og døende.

    - Nå trenger vi enda flere støttespillere, både blant pasienter, pårørende og de som jobber i feltet. Stortinget har vedtatt at pasientorganisasjoner skal være involvert i det videre arbeidet for å bedre samarbeid mellom helseforetak og kommuner. Og her vil vi bidra. Jeg håper at alle som støtter oss nå melder seg inn i Hospiceforum Norge, og at dere kontakter oss med innspill og saker vi kan jobbe med, sier Høyskel.

      Bli medlem!