Først og fremst, Lill klarte det. Noe som ikke er en selvfølgelighet. Det har vært en fantastisk sommer, med mye støtte fra mange følgere. Vi har hatt en begivenhetsrik vandring, mange store og små øyeblikk. I år igjen var det fantastisk å komme frem til Trondheim, hvor vårt arrangement i Hospitalkirken ventet.

Vi vandret fra Lian og inn, hvor åpningen av årets festival tok plass, en viktig en sådan. Vi lever i en tid der idoler dyrkes som aldri før. Vi eksponeres for dem over alt, på scene og skjerm, i blogger og magasiner. Hvert år rundt Olsok, fyller Olavsfestdagene Trondheim med fest og folkeliv for barn og voksne, med konserter, foredrag, pilegrimsvandring, gudstjenester og gratisarrangementer, og i år igjen fikk vi være en del av dette.

Erik Hillestad tok for seg begrepet Idol i en spennende og musikalsk tale, deretter dro vi ned til Hospitalkirken til våre fremmøtte. Det ble en interessant samtale ledet av Tor Kristian Lang, og sammen med Marie Aakre, Lill, Astrid og Audun fikk de fremmøtte høre om ulike erfaringer, situasjoner og behov. Ikke minst beretninger om følelser knyttet til livet når livet blir til uker, eller når man brått mister noen man er glad i ved selvmord og står igjen med tusen spørsmål og uforløste følelser. Hva når man er den profesjonelle, når situasjonen må møtes og ikke kan løses. Debatten ble rammet inn av rørende musikk fra musikkterapeut Trine Lise.

Så tusen takk for alt vi får være en del av, tusen takk for følgere og støtte. Det betyr så uendelig mye. Takk for at vi får ta del i den viktige jobben vi gjør, for alvorlig syke, døende og deres nærmeste.

Beste hilsen Lill, Astrid og Hospiceforum.