95 88 91 91 post@hospiceforum.no

Årsmøte i Hospiceforum Norge

Hospiceforum Norge inviterer til årsmøte 16. mars 2020.

Sted: Grønlandsleiret 31
Tid: Kl. 18.00 – 19.30

Alle ønskes velkommen til årsmøtet. Betalende medlemmer har stemmerett. Melder du deg inn nå kan du få tilsendt sakspapirer. Innmelding gjøres ved å sende en e-post til medlem@hospiceforum.no.

Her kan du laste ned dagsorden som PDF-fil. Meld deg gjerne på Facebook-arrangementet.

Vi sees på årsmøtet!