95 88 91 91 post@hospiceforum.no

Årsmøte tirsdag 13.mars 2018

Årsmøte 13. mars kl 17.00 Sted: Ebbelsgate 1, Oslo
Saker til Årsmøte må være sendt post@hospiceforum.no innen 13. februar. Sakspapirer sendes pr. mail/post til HfNs medlemmmer 14. februar.

På vegne av HfNs styre

Astrid Rønsen