95 88 91 91 post@hospiceforum.no

Posts by Astrid Rønsen

Årsmøte tirsdag 13.mars 2018

Årsmøte tirsdag 13.mars 2018

Årsmøte 13. mars kl 17.00 Sted: Ebbelsgate 1, Oslo Saker til Årsmøte må være sendt post@hospiceforum.no innen 13. februar. Sakspapirer...

Dissens i NOU

Dissens i NOU

DISSENS: Hospice som tiltak Forslagsstiller: Astrid Rønsen Utgangspunkt for dissensen Denne dissensen omhandler hospice som tjenestetilbud. Hospice-tilbud rettet mot pasienter...

Kostnadsanalyse av hospice i Norge

En kostnadsanalyse av hospice i Norge er utført av Oslo Economics. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-16/id2582548/sec20

Norge trenger hospice

Norge trenger hospice

Astrid Rønsen og Bent Høie Hospiceforum Norge er skuffet over ny offentlig utredning: «NOU 2017:16 På liv og død –...

Full uttelling i Arendal

Full uttelling i Arendal

Tusen takk for en fantastisk uke i Arendal, sommerens store møteplass for politikk og næringsliv. Det hersker ingen tvil om at Arendalsuka...

Sørlandsavdeling

Sørlandsavdeling

Jan-Petter Balavoine og Randi Ajer samler ressurser på Sørlandet I løpet av Arendalsuka er det etablert en underavdeling av Hospiceforum...

Bristede pakketilbud for døende

Bristede pakketilbud for døende

Kritisk konflikt, skyhøyt sykefravær og svak behandling av døende var overskrift i Kommunal Rapport 8. aug 2017 En revisjonsrapport fra KPMG...

Håpet

Håpet

Vi treng håpet. Den vesle kvite perla ein stad i oss, gøymt. Den stille elva som brått kan brusa over....

Palliasjonens mor – Dame Cicely Sauders

Palliasjonens mor – Dame Cicely Sauders

Cicely Saunders var opptatt av pasientenes åndelige behov og mente dette var en viktig del av omsorgen for døende. I...

Den indre røst

Den indre røst

Tilbake til 10. oktober 2009, var temaet for den årlige internasjonale Hopicedagen «Discovering your voice». World Hospice og Palliative Care Day er en enhetlig handlingens...