95 88 91 91 post@hospiceforum.no
Dissens i NOU

Dissens i NOU

DISSENS: Hospice som tiltak Forslagsstiller: Astrid Rønsen Utgangspunkt for dissensen Denne dissensen omhandler hospice som tjenestetilbud. Hospice-tilbud rettet mot pasienter...

Norge trenger hospice

Norge trenger hospice

Astrid Rønsen og Bent Høie Hospiceforum Norge er skuffet over ny offentlig utredning: «NOU 2017:16 På liv og død –...

Fra Oslo til Madrid, og til Stortinget

Fra Oslo til Madrid, og til Stortinget

Det har vært noen innholdsrike og givende uker i løpet av mai måned for HfN´s styreleder Astrid Rønsen. Mens spredningen av...