95 88 91 91 post@hospiceforum.no
Årsmøte tirsdag 13.mars 2018

Årsmøte tirsdag 13.mars 2018

Årsmøte 13. mars kl 17.00 Sted: Ebbelsgate 1, Oslo Saker til Årsmøte må være sendt post@hospiceforum.no innen 13. februar. Sakspapirer...

Kostnadsanalyse av hospice i Norge

En kostnadsanalyse av hospice i Norge er utført av Oslo Economics. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-16/id2582548/sec20

Full uttelling i Arendal

Full uttelling i Arendal

Tusen takk for en fantastisk uke i Arendal, sommerens store møteplass for politikk og næringsliv. Det hersker ingen tvil om at Arendalsuka...