95 88 91 91 post@hospiceforum.no

Den indre røst

Tilbake til 10. oktober 2009, var temaet for den årlige internasjonale Hopicedagen «Discovering your voice». World Hospice og Palliative Care Day er en enhetlig handlingens dag for å feire, og støtte hospice og palliativ omsorg over hele verden.

Under denne tiden arbeidet vår nestleder, Ellen Halvorsen, på Hospice Lovisenberg og hun oppfordret i anledning dagen, pasientene som var tilknyttet dag-avdelingen, til å si noe om dette tema.

«Hva er det som er viktig for deg, i dagen din?» «Hva ønsker du å formidle?» Utfordret Ellen. Dette var pasienter som levde med alvorlig sykdom, og i dette fellesskapet av mennesker med forskjellig bakgrunn, oppsto det et nært og levende fellesskap hvor både gråt og latter var tilstede gjennom dagen. Ellen og pasientene opplevde gode samtaler og Ellen skrev videre ned det hun opplevde som essensen av budskapet.

 

-Discover your voice-

Discover your voice

Discover your voice

When feeling sad – discover your voice

When feeling glad – discover your voice

Hvordan kan jeg få tak i – stemmen som er her?

Hvordan kan du nå frem til hva og hvem jeg er?

Når jeg er syk så er det diagnosen som trer frem,

men jeg er mye mer enn sykdom i mitt indre hjem.

Jeg er blader som skjelver i vinden          

når våren tar på seg sin grønne drakt.

Jeg er vinden sin stemme som høres i dagen,

iblant kan du kjenne min kraft.

Jeg er havet som brøler sin styrke

når stormene herjer, urolig vær.

Så klukker jeg varsomt mot svaberg

når solen glitrer i stille skjær.

Hvordan skal livet leves når det er på hell?

Hvordan får livet mening når det lir mot kveld?

Nå trenger jeg et fellesskap som bærer hvem jeg er,

hvor jeg kan finne stemmen i det landskap som er nær.

Jeg er vinterens stemme så frossen og kald

hvor sol ikke når frem.

Og de som står rundt meg skjelver i håp

om at jeg skal bli varm igjen.

Jeg er røttenes seige tålmodige styrke,

som bærer i trange kår

Jeg er vilter og leken, et sted i mitt indre

en ungdom, ja tyve år.

Discover your voice

Discover your voice

When feeling sad – discover your voice

When feeling glad – discover your voice

-Ellen Halvorsen-

Ellen har hatt gleden av å arbeide ved Hospice Lovisenberg i 12 år. Hun var i disse årene primært tilknyttet dagavdeling ved Livshjelpsenteret, men også døgn-avdeling og det palliativet teamet som arbeider ut mot sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien.

Ellen forteller videre at det er først i ettertid at hun hun har skjønt hvor viktig denne kunnskapen som forvaltes ved Hospice Lovisenberg er. I dag fyller Ellen sitt tredje år i arbeidet ved kommunehelsetjenesten i Drammen, primært knyttet opp mot hjemmesykepleien. Der gjøres det mye godt arbeide, bedyrer hun. Men det er ingen tvil om at vi sårt trenger mer kunnskap og tid ut mot pasienter og pårørende, som lever med alvorlig sykdom, og hvor de er i en avsluttende fase av livet, avslutter Ellen.

Hospicefilosofien handler om å møte og ivareta mennesker på en helhetlig måte når det gjelder deres fysiske, psykiske, åndelige og eksistensielle behov. Målet er å lindre, gi omsorg og trøst så man kan oppleve best mulig livskvalitet i dagen som er. Mange i hjemmesykepleien opplever å ha for liten tid og kunnskap når det gjelder å gi den omsorgen vi ønsker. Da ville det være godt å kunne tilkalle et Hospiceteam når en familie har store helhetlige smerter. Mange pasienter ønsker å få være hjemme så lenge som mulig. I praksis betyr det at de ønsker å være hjemme så lenge de føler seg trygge og får den hjelpen de har behov for.

Derfor trenger vi flere fyrtårn som Hospice Lovisenberg, som kan bringe kompetanse ut i kommunehelsetjenesten. I Hospiceforum Norge arbeider vi for å få flere Hospice, både som egne fyrtårn og som Hospiceteam som kan være en ambulerende støtte for hjemmesykepleien rundt i kommunene.

?