95 88 91 91 post@hospiceforum.no

Derfor må hospice bli en del av norsk helsevesen

– Syke mennesker som vet de skal dø må få leve godt den siste tiden. De skal slippe å bli skrevet ut og inn. De skal få fred og verdighet.

Det sier tidligere helseminister og nå rådgiver for Hospiceforum Norge, Bjarne Håkon Hanssen, og fortsetter:

– Når du er ferdigbehandlet i sykehuset, så er det jo sånn at du i prinsippet ikke skal være der lenger. Vi snakker om svært syke mennesker, mennesker som skal dø. Så skjer det plutselig noe, og så skrives man inn og ut igjen. Det er ikke en verdig slutt.

Hospicefilosofien ivaretar dette. Det er helt uproblematisk å tilrettelegge dersom man vil. Og det er også samfunnsøkonomisk nyttig.

Sykehussengene er det dyreste vi har i helsenorge. Satser man på hospice vil det være både økonomisk fornuftig, og det vil også bidra til at flere får en verdig avslutning på livet.

Artikkelen fortsetter etter videoen.

– Etter at jeg sluttet som helseminister og senere har hatt gleden av å være rådgiver for Hospiceforum, så har jeg forstått at man på et eller annet tidspunkt må si at det er nok behandling. Døende må få lov til å konsentrere seg om å dø, sier Hanssen.

Vi må snakke om døden

Hospiceforum Norge jobber for at hospice skal bli en del av tjenestetilbudet i norsk helsevesen. For ofte blir de som skal dø og deres pårørende en kasteball mellom hjemmet, sykehus og sykehjem. Det skaper usikkerhet og uro i en allerede vanskelig tid.

Hospice skal være et godt sted å leve når du skal dø. Et sted for trygghet og ro, for at folk skal kunne dø med verdighet.

Nå må politikerne handle, slik at hospice blir en del av den norske helsetjenesten. Vil du ha mer informasjon om Hospiceforum Norge? Følg oss gjerne på Facebook.