95 88 91 91 post@hospiceforum.no

Full uttelling i Arendal

Tusen takk for en fantastisk uke i Arendal, sommerens store møteplass for politikk og næringsliv.

Det hersker ingen tvil om at Arendalsuka er et viktig sted å være. Både for å skape gode samtaler med befolkningen, treffe fagfolk og ikke mist andre frivillige organisasjoner. I den viktige jobben vi gjør for å påvirke, skape og for å vise støtte og omtanke for det vårt hjerte brenner for: de alvorlig syke, døende og deres nærmeste. Omsorg for alvorlig syke og døende angår oss alle. Denne hendelsen er for viktig til å overlate til helsetjenestens eksperter alene.

Det sentrale for oss denne uken var torsdagens debatt “Omsorg for døende- offentlig eller privat ansvar?”. Debatten var mer enn vellykket, den markerte et tydelig skifte.Takk til tydelige paneldeltakere: Astrid Rønsen, Anita Vatland, Natasha Pedersen, Tone Trøen, Lene Haug, Morten Wold, og takk til Bjarne Håkon Hanssen for god møteledelse.

Takk til alle som har bidratt til en vellykket uke. Nå gjenstår det å se om politikk blir til handling.

En stemningsrapport fra uken som straks har gått;

 

Politikere er blitt kritisert for å være fraværende under Arendalsuka, men noen gamle og noen nye var der. Tidligere Helseminister Werner Christie er en viktig støtte, med viktige helseperspektiv på helse, velferd og omsorg ved livets slutt. Takk for alle innspill underveis!Kari Kjønaas Kjos er blant mange viktige ambassadører for Hospice!Bjarne Håkon Hanssen støtter Hospiceforum Norge!Mens vi ventet på godvær, kom det litt sol:)En viktig påminnelse! Takk for samarbeidet Foreningen for Barnepalliasjon og Natasha Pedersen!Takk Ellen og Ellef, som huset oss gjennom Arendalsuka!Å kombinere det nyttige med det behagelige!Vårt styremedlem Anne-Kristine Tishendorf, der hun bidrar med livsglede og hula gjennom eksotisk dans.Pårørendealliansen og Anita Vatland var med oss, og de satte viktige spørsmål på dagsordenen.Verdighetssenteret ble viktige samtalepartnere på Torvet!Vi holder godt tak i samme sak!

Viktig melding fra Thyra Frank, vi trenger Hospice!

De oransje finner hverandre:)

Det som skapes underveis. Her planlegges raiding av Pressebåten!

De oransje raider Pressebåten og gir Arendalsbefolkningen huladans i gave for en fantastisk uke! Takk for gjestfrihet, takk for at dere skaper denne arenaen for oss store og små som trenger en møteplass, og en talerstol.