Hospiceforum Norge - Medvandrer på veien -

Medvandrer på veien -

Kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende

Pasienter og deres pårørende ved livets slutt har vist seg å være spesielt utsatt gjennom pandemien. Dette berører den døende selv og ikke minst blir pårørende stående i utfordrende situasjoner.

Smittevernhensyn har skapt ulike regler og regimer som har rammet dem hardt.

En kontakttelefon vil kunne møte et akutt behov pårørende har for å dele sine tanker, følelser og reaksjoner. Vi håper dette kan bidra til å fremme psykisk helse og forebygge senkomplikasjoner.

Støttet av Stiftelsen Dam