95 88 91 91 post@hospiceforum.no
Hospice er fremtiden
Hospice er fremtiden
Vi arbeider for å bedre forholdene for alvorlig syke og døende, uavhengig av av alder og diagnose. Etableringen av norske hospice er essensielt i denne sammenhengen. Støtt oss i vårt arbeid og gi trygghet og valgfrrihet tilbake til de som trenger det aller mest!

Støtt vårt arbeid

Som frivillig organisasjon er vi helt avhengige av støtte i form av medlemskontingenter og gaver. Du kan bidra i arbeidet med å gi trygghet og fleksibilitet for alvorlig syke og døende ved å bli medlem!

Slik gjør du det:

  • Bruk Vipps: Søk opp «Hospiceforum Norge» under «Betale», eller bruk nummer 89997. Velg deretter «Bli medlem».

 

  • Eller meld deg inn gjennom knappen øverst på siden!