Bli medlem

Hospiceforum Norge er en frivillig livssynsnøytral organisasjon som arbeider for å bedre rammene for alvorlig syke, døende og deres nærmeste. Vi mener bedre kvalitet og fleksibilitet i helsevesenet er nødvendig for å bidra til større trygghet for pasienter og deres familier.

Om oss

Hospiceforum Norge er opptatt av at mennesker skal ha større mulighet til å påvirke hvor livet skal leves den siste tiden – det være seg hjemme, på sykehjem eller i egne institusjoner. Omsorg for døende og deres familier er mer enn en vanlig helsetjeneste. Døden er en viktig hendelse i alle menneskers liv. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av en omsorgspolitikk i Norge, som sidestiller alle behov når en rammes av alvorlig sykdom eller er døende. Hospiceforum Norge arbeider kunnskapsbasert – samarbeider og innhenter kunnskap fra andre organisasjoner i inn- og utland.

Siste nytt

NORGE TRENGER HOSPICE
20.12.2017 Hospiceforum Norge er skuffet over ny offentlig utredning:

«NOU 2017:16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende» ble i dag overlevert til helseminister Bent Høie.

-Den store svakheten i innstillingen er at flertallet foreskriver en resept som først og fremst handler om mer av samme medisin. Jeg er skuffet over mangelen på nytenking. Derfor har jeg tatt dissens i utvalgets innstilling, sier Astrid Rønsen som også er styreleder i Hospiceforum Norge.

Les mer om saken her >>>

Støtt vårt arbeid

Vår visjon: Hospiceforum Norge arbeider for å etablere hospice som en naturlig del av helsetilbudet til alvorlig syke og døende, og deres nærmeste. Hospice skal være et synlig punkt på agendaen til helsemyndigheter, fagpersoner og politikere, slik at det i fremtiden kan kombineres høy kvalifisert omsorg for alvorlig syke og døende.

——————————-

ØNSKER DU Å STØTTE VÅRT ARBEID, kan du donere ønsket beløp på vipps eller konto. For medlemskap, ta kontakt med oss.

  • Vipps: 89997
  • Konto: 1506.17.89976

Kontakt oss

Kontaktinformasjon;

Hospiceforum Norge
post@hospiceforum.no

Nestleder Lill-Karin Aanes
lill.karin@online.no
+47 90580769

Styreleder Astrid Rønsen
astrid@hospiceforum.no
+47 473 18 852

Årsmøte 2019: 25. mars i Oslo

HfNs Årsmøte 2019 holdes på Litteraturhuset i Oslo kl 16.30

Alle betalende medlemmer kan få tilsendt sakspapirer ved henvendelse til post@hospiceforum.no

Velkommen!