95 88 91 91 post@hospiceforum.no
For en verdig slutt
For en verdig slutt
Hospice er det manglende tjenestetilbudet i norsk helsevesen. Hospice skaper den nødvendige tryggheten og roen som er avgjørende for at folk skal kunne dø med verdighet. Hospiceforum Norge arbeider for opprettelse og drift av selvstendige hospice og hospice-enheter. Målet er at det etableres 250 hospice-plasser i Norge. Bli medlem og støtt oss i vårt arbeid.

Vi må snakke om døden

For noen kommer døden brått og brutalt som følge av en ulykke eller
akutt sykdom. For andre er det en lang prosess med sykdom, hvor det etterhvert er
klart at det ikke finnes behandling som gjør deg frisk.

Å forholde seg til døden som en
realitet er dramatisk, og det berører alle som står deg nær.

Alt for ofte blir de døende
og deres pårørende en kasteball mellom hjemmet, sykehus og sykehjem. Det skaper
usikkerhet og uro i en allerede vanskelig tid. Hospice skaper den
nødvendige tryggheten og roen som er avgjørende for at folk skal kunne dø med
verdighet.

Hvorfor Hospice?

 

For noen er ikke det å dø hjemme et alternativ. Da kan døgntilbudet på hospicet være et alternativ.

Sykehuset er ikke nødvendigvis et godt sted å dø for alle, fordi det ikke er tilrettelagt for individuell oppfølging og plass til pårørende. I hospicet er fokuset livet i tiden før døden.

Dagens helsevesen har stort fokus på å behandle og helbrede. På slutten av livet trenger pasienten først og fremst lindring og ro.

Frittstående hospice med ambulerende/hjemmehospice, dag- og døgnfunksjon gir pasienter og pårørende større valgfrihet, og bidrar til mer individuelt tilpassede og fleksible tilbud.

Støtte til de nærmeste etter dødsfallet er en naturlig del av den helhetsforståelsen som kjennetegner hospice.

Mer om Hospice

 

         Erklæring om personvern