Hospiceforum Norge - Styret i Hospice­forum

Styret i Hospice­forum

Styret i Hospiceforum blir valgt på årsmøtet av foreningen. Styret jobber frivillig og består av engasjerte engasjerte folk med ulik erfaring og kompetanse.

Styreleder Henriette Høyskel

Styreleder Henriette Høyskel

Utdannet sykepleier og har vært engasjert i hospicebevegelsen siden midten av 90-tallet. Var med i det første styret til foreningen. Hun har lang erfaring med styreverv i frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Hun har også vært frivillig og medarbeider innen kulturfeltet.

E-post: styreleder@hospiceforum.no

Telefonnummer: 47019653


Nestleder Astrid Rønsen

Sykepleier med lang erfaring innen omsorg for døende og deres familier. Førstelektor ved NTNU Gjøvik innen videreutdanning palliativ omsorg, foredragsholder og medforfatter av boka ‘Å fullføre et liv - omsorg for døende og de som står nær.’ Deltok i utvalget til NOU 2017:16 På liv og død. Hun er også medstifter og tidligere styreleder for Hospiceforum Norge.

E-post: nestleder@hospiceforum.noHarriet Haukeland, styremedlem

Utdannet lege i Dublin, Allmennpraktiker fra 1978, jobber som fastlege i Bærum. Vært distriktslege i Bø i Vesterålen, bydelslege i Oslo, lege i Botswana, nå fastlege i Bærum. Jobbet med kreftomsorg i Oslo og Bærum (forarbeidet for opprettelse av Hospice) og vært overlege på Hospice Stabekk i 17 år. Spesialist i allmennmedisin og innehar kompetanseområdet i palliativ medisin.


Kjell Endre Bonesrønning, styremedlem

Utdannet Cand Philol med fagene filosofi, psykologi og religionsvitenskap. Utdannet psykoterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo. Medforfatter av boka "Et liv med døden, innføring i stell av døde og veien videre for pårørende". Er opptatt av hva hospicefilosofi er og hvordan dette skal vises i møte med pasienter og pårørende. Tidligere prest på Lukas Hospice, der han også ledet sorggrupper.

Petter Fiskum Myhr

Utdannet Cand.philol med hovedfag i litteraturkunnskap, grunnfag i idehistorie, sosiologi og engelsk. Tidligere direktør for Olavsfestdagene og journalist i Nrk. Skrevet flere bøker, bland annet "Ny dag, ny nåde - en fortelling" som utom i 2024.

Trine Lise Aasheim, varamedlem

Utdannet musikkterapeut. Trine Lise er prosjektleder for ”Musikkens muligheter for sårbare eldre”
Synne Bernhardt, varamedlem

Utdannet lege. Hun jobber nå som advokatfullmektig i advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum.