Hospiceforum Norge - Styret i Hospiceforum

Styret i Hospiceforum

Styret i Hospiceforum blir valgt på årsmøtet av foreningen. Styret jobber frivillig og består av engasjerte engasjerte folk med ulik erfaring og kompetanse.

Styreleder Henriette Høyskel

Styreleder Henriette Høyskel

Utdannet sykepleier og har vært engasjert i hospicebevegelsen siden midten av 90-tallet. Var med i det første styret til foreningen. Hun har lang erfaring med styreverv i frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Hun har også vært frivillig og medarbeider innen kulturfeltet.

E-post: styreleder@hospiceforum.no

Telefonnummer: 47019653

.

Nestleder Astrid Rønsen

Sykepleier med lang erfaring innen omsorg for døende og deres familier. Førstelektor ved NTNU Gjøvik innen videreutdanning palliativ omsorg, foredragsholder og medforfatter av boka ‘Å fullføre et liv - omsorg for døende og de som står nær.’ Deltok i utvalget til NOU 2017:16 På liv og død. Hun er også medstifter og tidligere styreleder for Hospiceforum Norge.

E-post: nestleder@hospiceforum.no

.

Reidun Hov, styremedlem

Sykepleier med doktorgrad i sykepleievitenskap. Hun har lang erfaring som lærer og leder i sykepleierutdanningen og fra mange styreverv innen sykepleie og utdanning. Lang erfaring med helsetjenesteforskning og fagutvikling knyttet til det palliative feltet i kommunehelsetjenesten, med særlig oppmerksomhet rettet mot pasienter og pårørende.

.

.

Synne Bernhardt, styremedlem

Utdannet lege. Hun jobber nå som advokatfullmektig i advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum.

.

.

.

.

.

.

Haakon Wiig, styremedlem

Han mistet sin kone Unni etter 10 år med brystkreft, 49 år gammel. Han var 400 dager på sykehus med henne og ser at Hospice hadde vært veldig godt for henne, han selv og barna. Han er ingeniør, men underviser sykepleierstudenter i «De vanskelige spørsmålene, når det virkelig gjelder, når det ikke går så bra».

.

.

.

Jan-Petter Balavoine, varamedlem

Utdannet tømrer og agronom innenfor økologisk jord og hagebruk. Jobber som selvstendig næringsdrivende innen kunst, kultur og design. Har sittet i styret i Hospiceforum Norge siden 2012.

.

.

.

.

.

Varamedlem:

Trine Lise Aasheim