Hospiceforum Norge - Styret i Hospice­forum

Styret i Hospice­forum

Styret i Hospiceforum blir valgt på årsmøtet av foreningen. Styret jobber frivillig og består av engasjerte engasjerte folk med ulik erfaring og kompetanse.

Styreleder Henriette Høyskel

Styreleder Henriette Høyskel

Utdannet sykepleier og har vært engasjert i hospicebevegelsen siden midten av 90-tallet. Var med i det første styret til foreningen. Hun har lang erfaring med styreverv i frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Hun har også vært frivillig og medarbeider innen kulturfeltet.

E-post: styreleder@hospiceforum.no

Telefonnummer: 47019653


Nestleder Astrid Rønsen

Sykepleier med lang erfaring innen omsorg for døende og deres familier. Førstelektor ved NTNU Gjøvik innen videreutdanning palliativ omsorg, foredragsholder og medforfatter av boka ‘Å fullføre et liv - omsorg for døende og de som står nær.’ Deltok i utvalget til NOU 2017:16 På liv og død. Hun er også medstifter og tidligere styreleder for Hospiceforum Norge.

E-post: nestleder@hospiceforum.noHarriet Haukeland, styremedlem

Utdannet lege i Dublin, Allmennpraktiker fra 1978, jobber som fastlege i Bærum. Vært distriktslege i Bø i Vesterålen, bydelslege i Oslo, lege i Botswana, nå fastlege i Bærum. Jobbet med kreftomsorg i Oslo og Bærum (forarbeidet for opprettelse av Hospice) og vært overlege på Hospice Stabekk i 17 år. Spesialist i allmennmedisin og innehar kompetanseområdet i palliativ medisin.


Reidun Hov, styremedlem

Sykepleier med doktorgrad i sykepleievitenskap. Hun har lang erfaring som lærer og leder i sykepleierutdanningen og fra mange styreverv innen sykepleie og utdanning. Lang erfaring med helsetjenesteforskning og fagutvikling knyttet til det palliative feltet i kommunehelsetjenesten, med særlig oppmerksomhet rettet mot pasienter og pårørende.
Randi Eek Thorsen, styremedlem

Randi er for tiden ordfører i Gran kommune på Hadeland. Hun er utdannet sykepleier, men har de siste tiårene hovedsaklig vært engasjert innen kultur- og samfunnsliv. Både som igangsetter, prosjektleder og en rekke styreverv.


Haakon Wiig, styremedlem

Han mistet sin kone Unni etter 10 år med brystkreft, 49 år gammel. Han var 400 dager på sykehus med henne og ser at Hospice hadde vært veldig godt for henne, han selv og barna. Han er ingeniør og underviser i tillegg sykepleierstudenter i «De vanskelige spørsmålene, når det virkelig gjelder, når det ikke går så bra».
Trine Lise Aasheim, varamedlem

Utdannet musikkterapeut. Trine Lise er prosjektleder for ”Musikkens muligheter for sårbare eldre”
Synne Bernhardt, varamedlem

Utdannet lege. Hun jobber nå som advokatfullmektig i advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum.