Hospiceforum Norge - Hva er viktig for deg?

Hva er viktig for deg?

Når er det vi setter oss ned for å ta de viktige samtalene om hva vi ønsker mot slutten av livet sammen med våre nærmeste?

Med dette prosjektet ønsker vi å bidra til at samtaler med våre nærmeste om det som er viktig for oss på slutten av livet får en form som kan gjøre det lettere å gjennomføre. Gjennom folkemøter i både fysisk og digitale versjoner vil deltakere få presentert et samtaleverktøy som gir den enkelte mulighet til å reflektere over hva som er viktig for dem ved livets slutt, og å kunne formidle dette til sine nærmeste.

Vi mener det vil føre til at vi blir bedre rustet til å ta gode valg for oss selv og de vi står nær med tanke på behandlingsvalg ved slutten av livet. I tillegg mener vi at samtaler om dette privat vil ha ringvirkning for at det blir mer åpenhet om døden i samfunnet generelt.

Kommende møter

Få tilsendt samtaleveiviseren

Klikk her