Hospiceforum Norge - Om oss

Om oss


Hospiceforum Norge er en livssynsåpen, frivillig og ideell organisasjon som jobber for å bedre forholdene for alvorlig syke og døende og de som skal leve videre. Vi ble etablert i 2008, og har siden da jobbet for å styrke omsorgen ved døden. Det handler om en verdig slutt.

Hospice har sin opprinnelse i omsorg for døende og deres nærmeste. Internasjonalt knyttes hospice til tjenestetilbud for pasienter og pårørende i nettopp denne fasen. Hospice er tenkt som en forsterkning til ordinær helsetjeneste, hvor den døende kan møtes med hjelp av både praktisk, pleiemessig, mellommenneskelig og behandlingsmessig art.

Har du ris, ros eller spørsmål? Ta kontakt med oss.


E-post: post@hospiceforum.no
Telefon: +47 95 88 91 91