Hospiceforum Norge - Aktuelt

Aktuelt

Makt til de døende

For tiende året er vi tilstede under Olavsfest i Trondheim. I år er det overbyggende tema for festivalen Makt. Vi arrangerer denne spennende panelsamtalen åpningsdagen den 28. juli kl 15:15-16.00 i Kirkehagen...

Les mer
Årsmøte 2024

Hospiceforum Norge avholder årsmøte torsdag 23. mai 2024 kl 18:00-19:30 på Microsoft teams og i våre lokaler i Grønlandsleiret 31..

Les mer
Årsmøte 29. mars 2023

Hospiceforum Norge avholder årsmøte 29. mars 2023 kl 18:00-19:30 i våre lokaler i Grønlandsleiret 31 med mulighet for digital deltagelse. DAGSORDEN: Vi er en frivillig organisasjon uten satsstøtte og er derfor avhengig av din støtte gjennom medlemsavgift og gaver.Er..

Les mer
Årsmøte 29. mars 2023

Hospiceforum Norge avholder årsmøte 29. mars 2023 kl 18:00-19:30 i våre lokaler i Grønlandsleiret 31 med mulighet for digital deltagelse. Medlemmer har mulighet til å sende inn saker innen 15. februar 2023 til post@hospiceforum.no Innkalling annonseres og sendes medl..

Les mer
Verdensdagen for hospice og palliativ omsorg 2022

Lørdag 8. oktober marker vi dagen med et spennende foredrag av Dr. Julian Abel om Compassionate Communities...

Les mer
Vi avslutter prosjektet "Kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende"

Tiltaket for å møte behov pårørende uttrykte overfor oss i første del av pandemien, ble opprettet for et år siden med støtte fra Stiftelsen Dam...

Les mer
Med hjerte for frivillighet i over 25 år

Stiftelsen Termik startet sitt arbeid i Vefsn kommune i 1996. De tilbyr hjelp og støtte til alvorlig syke og deres pårørende enten hjemme eller på institusjon/sykehus av frivillige medarbeidere...

Les mer
Samtaler rundt kjøkkenbordet ble en stor suksess i Mosjøen!

Nærmere 40 deltagere hadde tatt turen til Parken Bo- og servicesenter, takket være det gode samarbeidet Stiftelsen Termik. Alle de frivillige var invitert til møtet, og de som hadde anledning til å møte var veldig engasjerte...

Les mer
Olavsfest - HÅP

Tradisjonen tro dukker Hospiceforum opp på Olavsfest 28. juli til 3. august og er med på forskjellige arrangementer og har telt på Olavsmarkedet...

Les mer
En konferanse som løftet blikket mot fremtidige løsninger

Fredag 20 mai arrangerte Hospiceforum den internasjonale dagskonferansen Sustainable End-of-Life Care for the Future. Der møttes fagfolk fra hele verden som talere og deltagere...

Les mer