Aktuelt

Nå må ord omsettes til handling!

For første gang slår en norsk regjering fast at Norge trenger flere hospice. At nordmenn skal få velge hvordan de vil dø, med gode, verdige tilbud å velge mellom. Nå er det store spørsmålet om politikerne også faktisk gjør det som kreves. Først publisert på Verdidebat..

Les mer
Direktesending med spørsmål og svar om hospice

Torsdag kveld var det livesending på Hospiceforum Norges Facebook-side, og styreleder Henriette Høyskel og nestleder Astrid Rønsen svarte på spørsmål om hospice og om den nye stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg. Les også: Et viktig gjennomslag for hospi..

Les mer
Et viktig gjennomslag for hospice, men gode intensjoner er ikke nok

Mange gode avklaringer i stortingsmeldingen om «Lindrende behandling og omsorg» – men også behov for forbedringer. Hospiceforum mener at Meld. St. 24 2019–2020 - Lindrende behandling og omsorg - på flere områder svarer positivt på Hospiceforums forventninger til meldin..

Les mer
Ny regjering med ny plattform: Hospice er med!

Ny regjering med ny plattform: Hospice er med! Den nye trepartiregjeringen har flere tydelige markeringer knyttet til helsetjenestetilbudene: Innledningsvis skriver de: "Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Regjeringen vil sørge ..

Les mer
Debatten er i gang - NOU 2017:16: På liv og død

Debatten er i gang - NOU 2017:16: På liv og død om palliasjon og hospice rett før jul. Et fylt auditorie ved Lovisenberg diakonale sykehus klarte å samle mange interesserte i går kveld. Under møtet ble det gitt plass til tydelige pasient- og pårørendestemmer ved Anne Ka..

Les mer
Hospice en del av fremtidens helsetjeneste

Åpent møte Stortinget i regi av Helse- og omsorgskomiteen og HfN Styreleder Astrid Rønsen sitter i NoU utvalget som utreder det palliative feltet i Norge. Gjennom kontaktnettet i den internasjonale arbeidsgruppen IWG, har hun knyttet mange internasjonale kontakter innen..

Les mer