Erklæring om personvern

1. Hvem er behandlingsansvarlige?
Styret og administrasjonen i Hospiceforum Norge.

2. Hva er formålet?
Formålet med behandlinger av personopplysninger i HfN er å kunne registrere medlemmer og nå ut til dem.

3. Hva er det rettslige grunnlaget?
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i HfN er personopplysningsloven og annet.

4. Hvilke personopplysninger behandles?
De følgende personopplysninger behandles i HfN når det gjelder våre medlemmer, enten privat eller

organisasjon/stiftelse;

- Medlemmets navn

- Medlemmets e-postadresse

- Medlemmets mobilnummer

5. Hvor hentes opplysningene fra?
All informasjon om medlemmer stammer i utgangspunktet fra innmeldingsskjemaet på nettet

www.hospiceforum.no eller fra innmelding via Vipps.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Medlemskapet i HfN er frivillig og alle opplysninger fra medlemmer er avgitt frivillig. Man kan ikke være medlem hos HfN uten at man frivillig gir disse opplysningene.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Vi benytter oss av Dropbox for lagring av alle dokumenter vedrørende medlemskap/gaver sendt HfN. Det utleveres ikke opplysninger til andre.

8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Alle medlemmer som aktivt melder seg ut vil slettes fra arkivene. Medlemmer som ikke melder seg ut vil motta forespørsel om å betale kontingenten årlig.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?
Medlemmer har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om den enkelte ifølge Personopplysningsloven. Lovverket i Norge gjelder.

10. Hvordan sikres opplysningene?
Alle opplysninger om medlemmer ligger sikkert forvart på sikre servere. Det er kun autorisert personale som har tilgang til medlemmers opplysninger.

11. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår bruk av dine opplysninger kan du ta kontakt på post@hospiceforum.no