Hospiceforum Norge - Erklæring om personvern

Erklæring om personvern

1. Hvem er behandlingsansvarlige?
Styret og administrasjonen i Hospiceforum Norge.

2. Hva er formålet?
Formålet med behandlinger av personopplysninger i Hospiceforum Norge er å registrere medlemmer, abonnenter av nyhetsbrev, givere og deltakere i kampanjeaktiviteter, og nå ut til dem.

3. Hva er det rettslige grunnlaget?
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Hospiceforum Norge er personopplysningsloven og annet.

4. Hvilke personopplysninger behandles?
De følgende personopplysninger behandles i Hospiceforum Norge når det gjelder våre medlemmer, enten privat eller organisasjon/stiftelse;

- Medlemmets navn
- Medlemmets e-postadresse
- Medlemmets mobilnummer

Dette gjelder også for de som aktivt deltar i kampanjeaktiviteter på hospiceforum.no, deltar i nyhetsbrev eller gir en pengesum via skjema på nettsiden.

5. Hvor hentes opplysningene fra?
All informasjon om medlemmer, abonnenter av nyhetsbrev, givere eller deltakere i kampanjeaktiviteter stammer i utgangspunktet fra innmeldingsskjemaet på nettet (www.hospiceforum.no) eller fra innmelding via Vipps.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Medlemskapet i Hopsiceforum Norge er frivillig og alle opplysninger fra medlemmer er avgitt frivillig. Man kan ikke være medlem hos Hospiceforum Norge uten at man frivillig gir disse opplysningene. Dette gjelder også for abonnenter av nyhetsbrev, deltakere i kampanjeaktiviteter eller givere.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Vi benytter oss av Dropbox og Active Campaign for lagring av alle dokumenter vedrørende medlemskap, gaver, deltakelse i kampanjeaktiviteter eller nyhetsbrev. Det utleveres ikke opplysninger til andre.

8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Alle medlemmer som aktivt melder seg ut vil slettes fra arkivene. Medlemmer som ikke melder seg ut vil motta forespørsel om å betale kontingenten årlig. Man kan når som helst melde seg av nyhetsbrev eller andre kampanjerelaterte aktiviteter.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?
Medlemmer og andre, som beskrevet over, har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om den enkelte ifølge Personopplysningsloven. Lovverket i Norge gjelder.

10. Hvordan sikres opplysningene?
Alle opplysninger om medlemmer, deltakere i kampanjeaktiviteter, givere og abonnenter av nyhetsbrev ligger sikkert forvart på sikre servere. Det er kun autorisert personale som har tilgang til opplysningene.

11. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår bruk av dine opplysninger, kan du ta kontakt på post@hospiceforum.no.