Hospiceforum Norge - Aktuelt

Aktuelt

Direktesending med spørsmål og svar om hospice

Torsdag kveld var det livesending på Hospiceforum Norges Facebook-side, og styreleder Henriette Høyskel og nestleder Astrid Rønsen svarte på spørsmål om hospice og om den nye stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg. Les også: Et viktig gjennomslag for hospi..

Les mer
Et viktig gjennomslag for hospice, men gode intensjoner er ikke nok

Mange gode avklaringer i stortingsmeldingen om «Lindrende behandling og omsorg» – men også behov for forbedringer. Hospiceforum mener at Meld. St. 24 2019–2020 - Lindrende behandling og omsorg - på flere områder svarer positivt på Hospiceforums forventninger til meldin..

Les mer
Ny regjering med ny plattform: Hospice er med!

Ny regjering med ny plattform: Hospice er med! Den nye trepartiregjeringen har flere tydelige markeringer knyttet til helsetjenestetilbudene: Innledningsvis skriver de: "Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Regjeringen vil sørge ..

Les mer
Debatten er i gang - NOU 2017:16: På liv og død

Debatten er i gang - NOU 2017:16: På liv og død om palliasjon og hospice rett før jul. Et fylt auditorie ved Lovisenberg diakonale sykehus klarte å samle mange interesserte i går kveld. Under møtet ble det gitt plass til tydelige pasient- og pårørendestemmer ved Anne Ka..

Les mer
Hospice en del av fremtidens helsetjeneste

Åpent møte Stortinget i regi av Helse- og omsorgskomiteen og HfN Styreleder Astrid Rønsen sitter i NoU utvalget som utreder det palliative feltet i Norge. Gjennom kontaktnettet i den internasjonale arbeidsgruppen IWG, har hun knyttet mange internasjonale kontakter innen..

Les mer