Hospiceforum Norge - Aktuelt

Aktuelt

Frp vil redde hospice i Malvik

I Frps alternative forslag til statsbudsjett foreslår de å øremerke 30 millioner til Lukas Hospice i Malvik. Får de gjennomslag betyr det at hospicetilbudet kan fortsette med full drift neste år. De foreslår også øremerking av midler til barnehospice i Kristiansand...

Les mer
Lukas Hospice må stenge - pasienter skrives ut og ansatte permitteres

Lukas Hospice i Malvik må stenge dørene på grunn av manglende statlig finansiering. Pasienter skrives ut og 23 ansatte har blitt permittert. Dette skjer etter bare ett års drift av det som var planlagt som et 5-årig prosjekt...

Les mer
Hjemmedød er mulig - med god tid, kompetanse og organisering

Hvorfor er Norge dårligst i Europa på hjemmedød? Hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for at flere kan dø hjemme? Hvordan kan vi unngå stadige re-innleggelser på sykehus og sykehjem i siste fase av livet? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt da tidsskriftet Sykepleien og Hospiceforum Norge arrangerte paneldebatt lørdag 10. oktober, i anledning Verdensdagen for hospice og palliasjon...

Les mer
Omsorg for døende fortsatt ikke en prioritet for regjeringen

Meld.st.24 Lindrendebehandling og omsorg følges ikke opp i statsbudsjettet Det var med stor optimisme at Hospiceforum i mai i år mottok meld.st.24 "Lindrende behandling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve." Meldingen forankrer at hopsi..

Les mer
Hospiceforum med tydelig budskap i Stortingets muntlige høring

Hospiceforum Norge deltok onsdag 31. oktober i muntlig høring om stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Organisasjonens hovedbudskap var at det må opprettes flere hospice ulike steder i landet. Disse må ha forsterkede hjemmetjenester, dag- ..

Les mer
Hjemmedød: Hvorfor får vi det ikke til?

Velkommen til panelsamtale i regi av Hospiceforum Norge og Tidskriftet Sykepleien 10. Oktober...

Les mer
Fine intensjoner om hospice er ikke nok, nå krever vi handling.

Behandlingen av stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg nærmer seg. Hospiceforum ønsker at fine intensjonen også fører til bedre rammebetingelser for hospice...

Les mer
Stemmen til pasienter og deres familier må høres

Når faglig uenighet presenteres som «udemokratisk spill» går det utover alvorlig syke pasienter og familiene deres. Skrevet av Reidun Hov, Førsteamanuensis emeritus, prosjektleder, styremedlem Hosipceforum Norge og Henriette Høyskel, sykepleier, styreleder Hospiceforu..

Les mer
Vi trenger en endring

Kommentar til Stein Kaasa kronikk «Lindrende behandling ved livets slutt. De er døende. Gi dem lindring» fra 10.08.20. Først publisert i Dagbladet mandag 24.08.20 skrevet av Henriette Høyskel, styreleder i Hospiceforum Norge. Mer av det samme har blitt prøvd i 20 år..

Les mer
Nå må ord omsettes til handling!

For første gang slår en norsk regjering fast at Norge trenger flere hospice. At nordmenn skal få velge hvordan de vil dø, med gode, verdige tilbud å velge mellom. Nå er det store spørsmålet om politikerne også faktisk gjør det som kreves. Først publisert på Verdidebat..

Les mer