Hospiceforum Norge - Aktuelt

Aktuelt

Hospiceforum med tydelig budskap i Stortingets muntlige høring

Hospiceforum Norge deltok onsdag 31. oktober i muntlig høring om stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Organisasjonens hovedbudskap var at det må opprettes flere hospice ulike steder i landet. Disse må ha forsterkede hjemmetjenester, dag- ..

Les mer
Hjemmedød: Hvorfor får vi det ikke til?

Velkommen til panelsamtale i regi av Hospiceforum Norge og Tidskriftet Sykepleien 10. Oktober...

Les mer
Fine intensjoner om hospice er ikke nok, nå krever vi handling.

Behandlingen av stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg nærmer seg. Hospiceforum ønsker at fine intensjonen også fører til bedre rammebetingelser for hospice...

Les mer
Stemmen til pasienter og deres familier må høres

Når faglig uenighet presenteres som «udemokratisk spill» går det utover alvorlig syke pasienter og familiene deres. Skrevet av Reidun Hov, Førsteamanuensis emeritus, prosjektleder, styremedlem Hosipceforum Norge og Henriette Høyskel, sykepleier, styreleder Hospiceforu..

Les mer
Vi trenger en endring

Kommentar til Stein Kaasa kronikk «Lindrende behandling ved livets slutt. De er døende. Gi dem lindring» fra 10.08.20. Først publisert i Dagbladet mandag 24.08.20 skrevet av Henriette Høyskel, styreleder i Hospiceforum Norge. Mer av det samme har blitt prøvd i 20 år..

Les mer
Nå må ord omsettes til handling!

For første gang slår en norsk regjering fast at Norge trenger flere hospice. At nordmenn skal få velge hvordan de vil dø, med gode, verdige tilbud å velge mellom. Nå er det store spørsmålet om politikerne også faktisk gjør det som kreves. Først publisert på Verdidebat..

Les mer
Direktesending med spørsmål og svar om hospice

Torsdag kveld var det livesending på Hospiceforum Norges Facebook-side, og styreleder Henriette Høyskel og nestleder Astrid Rønsen svarte på spørsmål om hospice og om den nye stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg. Les også: Et viktig gjennomslag for hospi..

Les mer
Et viktig gjennomslag for hospice, men gode intensjoner er ikke nok

Mange gode avklaringer i stortingsmeldingen om «Lindrende behandling og omsorg» – men også behov for forbedringer. Hospiceforum mener at Meld. St. 24 2019–2020 - Lindrende behandling og omsorg - på flere områder svarer positivt på Hospiceforums forventninger til meldin..

Les mer
Ny regjering med ny plattform: Hospice er med!

Ny regjering med ny plattform: Hospice er med! Den nye trepartiregjeringen har flere tydelige markeringer knyttet til helsetjenestetilbudene: Innledningsvis skriver de: "Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Regjeringen vil sørge ..

Les mer
Debatten er i gang - NOU 2017:16: På liv og død

Debatten er i gang - NOU 2017:16: På liv og død om palliasjon og hospice rett før jul. Et fylt auditorie ved Lovisenberg diakonale sykehus klarte å samle mange interesserte i går kveld. Under møtet ble det gitt plass til tydelige pasient- og pårørendestemmer ved Anne Ka..

Les mer