Hospiceforum Norge - Jubel for mer midler til hospice

Jubel for mer midler til hospice

Tirsdag kveld ble det enighet om årets statsbudsjett. Til tross for mye støtte fra opposisjonen, ventet vi spent på hvordan det skulle gå med to viktige prosjekt, Lukas Hospice i Malvik og barnehospice i Kristiansand. Begge prosjektene fikk støtte ut prosjektperioden. I tillegg er det bevilget 15 millioner ekstra til opprettelse av hospicetjenester.

Førstnevnte måtte tidligere i høst stenge dørene på grunn av manglende bevilgninger fra statlig hold. Midler som tidligere var øremerket hospice i Malvik var i år gjort søkbare, noe som gjorde at hospicet kun fikk 2/3 av det de trengte for å drifte tilbudet. Lukas Hospice ble i fjor startet som et 5-årig prosjekt, og uten forutsigbare rammer ble fremtiden usikker for prosjektet.

Ingefrid Skogrand, direktør Betania Malvik (bilde: Bladet)

- Dette er veldig gode nyheter! Vi er nå sikret finansiering ut prosjektperioden, sier Ingfrid Skogrand, direktør for Betania Malvik som driver Lukas Hospice.

- Det er fantastisk at vi igjen får på plass et godt og verdig tilbud til pasienter og pårørende. Vi er allerede i gang med å forberede gjenåpningen av tilbudet den 11 januar. Samtidig er vi glade for å kunne fortsette å samle erfaring og utvikle kunnskap vi kan dele med fagfeltet og på den måten utvikle tjenesten i samarbeid med øvrige helsetjeneste, sier Skogrand.

Natasha Pedersen, generalsekretær i Foreningen for barnepalliasjon (Bilde: FFB)

I tillegg har det nye barnehospicet i Kristiansand, Andreas hus, også fått øremerkede midler til oppstart.

- Bedre kunne det ikke bli, sier Natasha Pedersen, generalsekretær i Foreningen for Barnepalliasjon på deres egne nettsider.

- Budsjettavtalen slår også fast at «Stortinget ber regjeringen styrke de regionale barnepalliative teamene, for å sikre at det gis et godt og likeverdig tilbud til barn og deres familier». Dette er en annen av FFB sine kampsaker. Det er ekstra stas for oss i FFB at vi også får gjennomslag for denne saken, avslutter Pedersen.

Henriette Høyskel, styreleder i Hospiceforum Norge

- Vi gleder oss sammen med Lukas hospice og Andreas hus. Etter mange års systematisk arbeid begynner vi å se resultater. For oss i Hospiceforum Norge betyr det at vi kan vise til konkrete erfaringer med drift av hospice, samt at flere blir kjent med hospice gjennom opplevelsene til pasienter og pårørende.

- Det blir nødvendig at disse to prosjektet følges opp med systematisk forskning og evalueringsarbeid. Prosjektene vil være en kilde til inspirasjon og kunnskap for andre som vil starte hospicetjenester, sier Henriette Høyskel, styreleder i Hospiceforum Norge.

Se bilder under for utdrag av budsjettforliket: