Hospiceforum Norge - Aktuelt

Aktuelt

#åfullførelivet - de som følger. Intervju med Ellen Lykke Trier

Ellen Lykke Trier jobber med et doktorgradsprosjekt om palliative enheter i sykehjem og pårørendes erfaring ved VID vitenskapelige høyskole (tidligere Diakonhjemmet høyskole) i Oslo. Her er hun også høyskolelektor...

Les mer
Årsmøte 23. mars 2021

Hospiceforum Norge avholder årsmøte 23. mars 2021 kl 18:00-20:00 i våre lokaler i Grønlandsleiret 31 med mulighet for digital deltagelse. Medlemmer har mulighet til å sende inn saker innen 1 mars 2021 til post@hospiceforum.no Komplett innkalling sendes medlemmer inne..

Les mer
#åfullførelivet - de som følger. Intervju med Kjell Endre Bonesrønning.

Kjell Endre Bonesrønning har jobbet som institusjonsprest ved Lukas Hospice siden oppstart. Lukas Hospice ble opprettet i 2019, ligger i Malvik i Trøndelag, og tilbyr døgn- og dagplasser samt sorgtjeneste for pårørende. Han har lang arbeidserfaring fra gravferdsbransjen, og har jobbet med døden mesteparten av sitt yrkesaktive liv. Men da han så stillingsutlysningen for institusjonsprest var han ikke i tvil...

Les mer
Hospiceforum Norge aktuell med musikkprosjekt for sårbare eldre

Hospiceforum Norge har i samarbeid med musikkterapeut Trine Lise Aasheim søkt Stiftelsen Dam om midler til å gjennomføre prosjektet ”Musikkens muligheter for sårbare eldre”...

Les mer
#åfullføre livet - de som følger. Intervju med André Lied.

I denne serien blir vi nærmere kjent med folk som jobber med de som nærmer seg slutten av livet. De som jobber tett på, de som har ansvar for tjenester og bygger nytt og de som forsker på temaet. Vi har snakket med André Lied, sykepleier i Fransiskushjelpen. Han jobber i pleietjenesten, med hjemmehospice...

Les mer
#åfullførelivet - de som følger. Intervju med Heidi Tjugum

Heidi Tjugum jobber som fysioterapeut i Elverum og har lang erfaring med pasienter i siste fase av livet. I tillegg underviser hun på NTNU Gjøvik i videreutdanning palliativ omsorg...

Les mer
#åfullførelivet - de som følger. Intervju med Anne Bramo.

- Det som motiverer meg er at familier som står i lange livsløp som skal miste barna sine har blitt veldig forsømt. Det er vel det som motiverer meg helt i grunnen, og jeg vil bidra med å få til et bedre tilbud for disse familiene, forteller Anne Bramo, enhetsleder for Andreas Hus...

Les mer
Er du vår nye medarbeider?

Hospiceforum Norge søker ny organisasjonssekretær og prosjektkoordinator...

Les mer
Et viktig år for hospicesaken

Det har vært et utfordrende år for de fleste. Samtidig kan vi se tilbake på et hektisk år for oss som jobber med hospicesaken, og kan heldigvis glede oss over flere lyspunkter i en ellers mørk tid...

Les mer
Hospiceforum trenger din støtte!

Høsten har vært begivenhetsrik for hospicesaken. Til tross for flere seiere, gjenstår mye arbeid for å få etablert flere hospice i Norge. For at vi skal stå sterkere i vårt påvirkningsarbeid opp mot beslutningstagere trenger vi at flere av våre støttespillere blir medlem hos oss...

Les mer