Hospiceforum Norge - Det nye styret er i gang!

Det nye styret er i gang!

Det var en engasjert gjeng som møttes på teams til det første styremøtet med nytt styre torsdag 15 april.

Det er sikret god kontinuitet med at styreleder Henriette Høyskel og styremedlemmene Haakon Wiig, Astrid Rønsen og Reidun Hov fortsetter fra forrige periode. I tillegg har vi fått tilført nye krefter i Randi Eek Thorsen og Harriet Haukeland. Som varamedlemmer fortsetter Trine Lise Aasheim supplert av Synne Bernhard som var styremedlem i fjor.

- Vi vil sende en stor takk til Jan Petter Balavoine som trådte ut av vervet som varamedlem etter 9 år i forskjellige verv i styret. Vi håper hans kreativitet blir med oss videre, sier styreleder Henriette Høyskel.

- Jeg gleder til det videre samarbeidet i styret. Med flere større prosjekter i gang blir det et spennende år, sier Henriette. - Vi har også bestemt oss for å delta både på Olavsfest og Arendalsuka som vi har tradisjon på fra tidligere, forteller hun videre.

Les mer om styremedlemmene

Trykk her