Hospiceforum Norge - Aktuelt

Aktuelt

Ny regjering med ny plattform: Hospice er med!

Ny regjering med ny plattform: Hospice er med! Den nye trepartiregjeringen har flere tydelige markeringer knyttet til helsetjenestetilbudene: Innledningsvis skriver de: "Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Regjeringen vil sørge ..

Les mer
Debatten er i gang - NOU 2017:16: På liv og død

Debatten er i gang - NOU 2017:16: På liv og død om palliasjon og hospice rett før jul. Et fylt auditorie ved Lovisenberg diakonale sykehus klarte å samle mange interesserte i går kveld. Under møtet ble det gitt plass til tydelige pasient- og pårørendestemmer ved Anne Ka..

Les mer
Hospice en del av fremtidens helsetjeneste

Åpent møte Stortinget i regi av Helse- og omsorgskomiteen og HfN Styreleder Astrid Rønsen sitter i NoU utvalget som utreder det palliative feltet i Norge. Gjennom kontaktnettet i den internasjonale arbeidsgruppen IWG, har hun knyttet mange internasjonale kontakter innen..

Les mer