Hospiceforum Norge - Aktuelt

Aktuelt

Gode samtaler på Lukas Hospice i Malvik

Det var godt å kunne ha vårt første møte hvor vi fysisk kunne møtes rundt bordet på Lukas Hospice i Malvik i går torsdag 27 oktober...

Les mer
Verdensdagen for hospice og palliativ omsorg

Lørdag 9. oktober marker vi dagen med et videointervju. Årets tema og fokus er "Leave no one behind" og referer til likeverdighet i tilgang til palliative tjenester. Astrid Rønsen møter Magnus Bredesen Berg og Linda Iversen Framstad som har lang erfaring med å følge..

Les mer
Vi ønsker alle pårørende en flott dag!

Gjennom våre prosjekter håper vi at pårørende blir bedre rustet til å ta gode valg for seg selv og de som de står nær med tanke på behandlingsvalg ved slutten av livet. I tillegg mener vi at samtaler om dette vil ha ringvirkning for at det blir mer åpenhet om døden i samfunnet generelt...

Les mer
Panelsamtalen under Arendalsuka streames. Se det her!

Panelsamtalen vår "Hva har pandemien lært oss om helsetjenestens begrensinger for døende og familiene deres?" onsdag 18 august kl 11:00 under Arendalsuka streames, og vil også legges ut som opptak i etterkant. ..

Les mer
Møt oss på Arendalsuka!

Møt oss på Arendalsuka..

Les mer
Olavsfest i Trondheim

Pilegrim for hospice og markedsplass under Olavsmarkedet 28 juli - 3 august Fra 2014 har Hospiceforum gått "Pilegrim for hospice" på forskjellige måter. Det startet med at Astrid Rønsen og Lene Dieserud gikk hele veien fra Oslo til Trondheim i 2014. På veien møtte de h..

Les mer
Hospiceforum Norge etablerer kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende

Det er en stor glede å kunne annonsere at Hospiceforum har fått innvilget støtte fra Stiftelsen Dam til prosjektet «Etablering av kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende»...

Les mer
Hospiceforum Norge tildeles Hjelpestikkeprisen!

Gleden sto i taket da vi mottok meldingen om at vi var nominert og plukket ut som vinner av hjelpestikkeprisen for 2021, for prosjektet Samtaler rundt kjøkkenbordet...

Les mer
Det nye styret er i gang!

Det var en engasjert gjeng som møttes på teams til det første styremøtet med nytt styre torsdag 15 april. Det er sikret god kontinuitet med at styreleder Henriette Høyskel og styremedlemmene Haakon Wiig, Astrid Rønsen og Reidun Hov fortsetter fra forrige periode. I ti..

Les mer
Hva er viktig for deg?

Når er det vi setter oss ned for å ta de viktige samtalene om hva vi ønsker mot slutten av livet sammen med våre nærmeste? Med prosjektet «Samtaler rundt kjøkkenbordet» ønsker Hospiceforum Norge å bidra til at samtaler med våre nærmeste om det som er viktig for oss på slutten av livet får en form som kan gjøre det lettere å gjennomføre...

Les mer