Hospiceforum Norge - Verdensdagen for hospice og palliativ omsorg

Verdensdagen for hospice og palliativ omsorg

Lørdag 9. oktober marker vi dagen med et videointervju.


Årets tema og fokus er "Leave no one behind" og referer til likeverdighet i tilgang til palliative tjenester.


Astrid Rønsen møter Magnus Bredesen Berg og Linda Iversen Framstad som har lang erfaring med å følge personer med psykisk utviklingshemming i siste del av livet. De deler sine tanker og betrakninger om utfordringer og muligheter for at palliativ omsorg skal bli god for alle.