Hospiceforum Norge - Aktuelt

Aktuelt

Er du vår nye medarbeider?

Hospiceforum Norge søker ny organisasjonssekretær og prosjektkoordinator...

Les mer
Et viktig år for hospicesaken

Det har vært et utfordrende år for de fleste. Samtidig kan vi se tilbake på et hektisk år for oss som jobber med hospicesaken, og kan heldigvis glede oss over flere lyspunkter i en ellers mørk tid...

Les mer
Hospiceforum trenger din støtte!

Høsten har vært begivenhetsrik for hospicesaken. Til tross for flere seiere, gjenstår mye arbeid for å få etablert flere hospice i Norge. For at vi skal stå sterkere i vårt påvirkningsarbeid opp mot beslutningstagere trenger vi at flere av våre støttespillere blir medlem hos oss...

Les mer
Jubel for mer midler til hospice

Tirsdag kveld ble det enighet om årets statsbudsjett. Til tross for mye støtte fra opposisjonen, ventet vi spent på hvordan det skulle gå med to viktige prosjekt, Lukas Hospice i Malvik og barnehospice i Kristiansand. I tillegg er det bevilget 15 millioner ekstra til opprettelse av hospicetjenester...

Les mer
Stortinget ønsker flere hospicetilbud og vil sikre forutsigbarhet

Tirsdag behandlet Stortinget stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Flertallet ønsket å sikre forutsigbar finansiering til Lukas Hospice i Malvik og helseministeren understreket at regjeringen ønsker mangfold i tjenesten gjennom tilskudd til ideelle aktører som driver etter hospicefilosofien...

Les mer
Stortinget slår fast at de ønsker hospice i Norge

En samlet komité på Stortinget slår fast at det skal være et mangfold i tjenestetilbudet for alvorlig syke og døende. Et flertall ber også regjeringen sørge for at Lukas Hospice i Malvik sikres forutsigbar finansiering i prosjektperioden...

Les mer
Frp vil redde hospice i Malvik

I Frps alternative forslag til statsbudsjett foreslår de å øremerke 30 millioner til Lukas Hospice i Malvik. Får de gjennomslag betyr det at hospicetilbudet kan fortsette med full drift neste år. De foreslår også øremerking av midler til barnehospice i Kristiansand...

Les mer
Lukas Hospice må stenge - pasienter skrives ut og ansatte permitteres

Lukas Hospice i Malvik må stenge dørene på grunn av manglende statlig finansiering. Pasienter skrives ut og 23 ansatte har blitt permittert. Dette skjer etter bare ett års drift av det som var planlagt som et 5-årig prosjekt...

Les mer
Hjemmedød er mulig - med god tid, kompetanse og organisering

Hvorfor er Norge dårligst i Europa på hjemmedød? Hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for at flere kan dø hjemme? Hvordan kan vi unngå stadige re-innleggelser på sykehus og sykehjem i siste fase av livet? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt da tidsskriftet Sykepleien og Hospiceforum Norge arrangerte paneldebatt lørdag 10. oktober, i anledning Verdensdagen for hospice og palliasjon...

Les mer
Omsorg for døende fortsatt ikke en prioritet for regjeringen

Meld.st.24 Lindrendebehandling og omsorg følges ikke opp i statsbudsjettet Det var med stor optimisme at Hospiceforum i mai i år mottok meld.st.24 "Lindrende behandling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve." Meldingen forankrer at hopsi..

Les mer