Hospiceforum Norge - Aktuelt

Aktuelt

#åfullføre livet - de som følger. Intervju med André Lied.

I denne serien blir vi nærmere kjent med folk som jobber med de som nærmer seg slutten av livet. De som jobber tett på, de som har ansvar for tjenester og bygger nytt og de som forsker på temaet. Vi har snakket med André Lied, sykepleier i Fransiskushjelpen. Han jobber i pleietjenesten, med hjemmehospice...

Les mer
#åfullførelivet - de som følger. Intervju med Heidi Tjugum

Heidi Tjugum jobber som fysioterapeut i Elverum og har lang erfaring med pasienter i siste fase av livet. I tillegg underviser hun på NTNU Gjøvik i videreutdanning palliativ omsorg...

Les mer
#åfullførelivet - de som følger. Intervju med Anne Bramo.

- Det som motiverer meg er at familier som står i lange livsløp som skal miste barna sine har blitt veldig forsømt. Det er vel det som motiverer meg helt i grunnen, og jeg vil bidra med å få til et bedre tilbud for disse familiene, forteller Anne Bramo, enhetsleder for Andreas Hus...

Les mer
Er du vår nye medarbeider?

Hospiceforum Norge søker ny organisasjonssekretær og prosjektkoordinator...

Les mer
Et viktig år for hospicesaken

Det har vært et utfordrende år for de fleste. Samtidig kan vi se tilbake på et hektisk år for oss som jobber med hospicesaken, og kan heldigvis glede oss over flere lyspunkter i en ellers mørk tid...

Les mer
Hospiceforum trenger din støtte!

Høsten har vært begivenhetsrik for hospicesaken. Til tross for flere seiere, gjenstår mye arbeid for å få etablert flere hospice i Norge. For at vi skal stå sterkere i vårt påvirkningsarbeid opp mot beslutningstagere trenger vi at flere av våre støttespillere blir medlem hos oss...

Les mer
Jubel for mer midler til hospice

Tirsdag kveld ble det enighet om årets statsbudsjett. Til tross for mye støtte fra opposisjonen, ventet vi spent på hvordan det skulle gå med to viktige prosjekt, Lukas Hospice i Malvik og barnehospice i Kristiansand. I tillegg er det bevilget 15 millioner ekstra til opprettelse av hospicetjenester...

Les mer
Stortinget ønsker flere hospicetilbud og vil sikre forutsigbarhet

Tirsdag behandlet Stortinget stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Flertallet ønsket å sikre forutsigbar finansiering til Lukas Hospice i Malvik og helseministeren understreket at regjeringen ønsker mangfold i tjenesten gjennom tilskudd til ideelle aktører som driver etter hospicefilosofien...

Les mer
Stortinget slår fast at de ønsker hospice i Norge

En samlet komité på Stortinget slår fast at det skal være et mangfold i tjenestetilbudet for alvorlig syke og døende. Et flertall ber også regjeringen sørge for at Lukas Hospice i Malvik sikres forutsigbar finansiering i prosjektperioden...

Les mer
Frp vil redde hospice i Malvik

I Frps alternative forslag til statsbudsjett foreslår de å øremerke 30 millioner til Lukas Hospice i Malvik. Får de gjennomslag betyr det at hospicetilbudet kan fortsette med full drift neste år. De foreslår også øremerking av midler til barnehospice i Kristiansand...

Les mer