Hospiceforum Norge - Hva er viktig for deg?

Hva er viktig for deg?

Når er det vi setter oss ned for å ta de viktige samtalene om hva vi ønsker mot slutten av livet sammen med våre nærmeste?


Med prosjektet «Samtaler rundt kjøkkenbordet» ønsker Hospiceforum Norge å bidra til at samtaler med våre nærmeste om det som er viktig for oss på slutten av livet får en form som kan gjøre det lettere å gjennomføre. Gjennom folkemøter i både fysisk og digitale versjoner vil deltakere få presentert et samtaleverktøy som gir den enkelte mulighet til å reflektere over hva som er viktig for dem ved livets slutt, og å kunne formidle dette til sine nærmeste.

Styreleder for Hospiceforum Norge, Henriette Høyskel, sier «Vi mener det vil føre til at vi blir bedre rustet til å ta gode valg for oss selv og de vi står nær med tanke på behandlingsvalg ved slutten av livet. I tillegg mener vi at samtaler om dette privat vil ha ringvirkning for at det blir mer åpenhet om døden i samfunnet generelt.»

Henriette Høyskel, Styreleder

- I Meld.st. 24 om “Lindrende behandling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve", som ble behandlet i fjor, er «åpenhet om døden» et av de seks innsatsområdene regjeringen peker på som nødvendig for å sikre et bedre tjenestetilbud. For å oppå dette er vi nødt til å starte samtaler om døden med våre nærmeste tidligere enn ved kontakt med helsevesenet. Prosjektet vil bidra til å nå denne målsettingen.

Det overordnede målet er mer åpenhet om døden i samfunnet generelt. Målet for prosjektet er å arrangere folkemøter der deltakerne får mulighet til å reflektere over sine ønsker for siste del av livet. På denne måten kan de føle seg mer forberedt på, og oppleve at det er lettere å snakke om, egen og andres død. Dette kan bidra til:

 • at samspillet mellom helsetjenesten pasient og pårørende blir lettere og gir større grad av lindring i livets siste fase.
 • at andelen som ønsker å dø hjemme, får sitt ønske oppfylt
 • at flere begynner å snakke med sine nærmeste om hva som har betydning for siste del av livet.

  Prosjektet tar utgangspunkt i samtaleverktøyet fra «The Conversation Project» fra USA. Hospiceforum Norge oversetter og bearbeider det til norske forhold.

  Folkemøtene vil ha en form vi kaller “cafe-format”. Deltakerne sitter i grupper rundt bord. Fotoutstillingen «Siste etappe» av Gry Kristiansdatter Lilleng, rammer det hele inn og brukes som samtaleåpner inn i møtene sammen med innledning om tema. Deretter vil deltakerne få utdelt materiale og det blir lagt opp til tre overordnede spørsmål som gruppene samtaler om. De frivillige og prosjektleder besøker cafe-bordene under samtalene og tar med seg innspill til en plenumssamtale til slutt.

  Laura White, prosjektleder sier «Det siste året har vi plutselig blitt satt i en situasjon som minner oss på at vi alle kan bli sårbare i møte med uventet sykdom. Vi mener det også vil bidra til at flere vil ønske å få mer kunnskap om hvordan de kan formidle sine ønsker til sine nærmeste.»

   Laura White, Prosjektleder

   Nå må vi snakke
   Laura forteller fra sin egen erfaring med slike samtaler etter moren fikk diagnosen kreft i bukspyttkjertelen for to år siden. «Jeg er takknemlig for at hun hadde formidlet til meg at hun ikke ønsket behandling dersom hun fikk en alvorlig diagnose, før hun faktisk var i den situasjonen. Hadde det vært første gangen jeg fikk høre det, ville det vært enda vanskeligere å akseptere.»


   "Fordi jeg var forberedt på min mors ønsker i forkant, ble det lettere å snakke om realiteten av det valget med hele familien etter diagnosen, selv om det aldri har vært «lett» å diskutere", sier hun videre.

   For disse samtalene er ikke noe man gjør en gang for alle, og avgjørelsene man tar kan endre seg, når sykdom og andre livshendelser oppstår. “Min mor valgte å endre holdning og takket ja til noe av behandlingen hun ble tilbudt.”

   «Jeg ville helst ikke hatt denne samtalen i det hele tatt, men sånn er ikke livet. Vi skal alle død en dag, og det eneste vi kan gjøre for å lette på redselen er å snakke om det. Det hjelper å starte tidlig og å være åpen og ærlig om sine ønsker og tanker. Det hjelper også å snakke med andre.»

   Hun mener at det eneste man kan gjøre for å mestre vanskelige ting er å trene på dem. «Jeg synes det er en fordel å starte samtalen med ukjente. Det gir plass til å tenke over sine ønsker og si dem høyt i en åpen setting uten store konsekvenser.»

   Første folkemøte 17. juni

   Samtaler rundt kjøkkenbordet planlegger det første digitale folkemøtet 17. juni. «Etter dette, legger vi opp til fysiske møter utover året og neste år, med mulighet for livesendinger.» sier Laura. Prosjektet vil være tilstede både på Olavsfest i Trondheim og Arendalsuka i sommer.

   Følg prosjektet på sosiale medier

   SRK på Facebook