Hospiceforum Norge - Frp vil redde hospice i Malvik

Frp vil redde hospice i Malvik

I Frps alternative forslag til statsbudsjett foreslår de å øremerke 30 millioner til Lukas Hospice i Malvik. Får de gjennomslag betyr det at hospicetilbudet kan fortsette med full drift neste år. De foreslår også øremerking av midler til barnehospice i Kristiansand.

Henriette Høyskel, styreleder Hospiceforum Norge

- Det er kjempebra at Frp kommer på banen og ønsker å gi forutsigbarhet til Lukas Hospice. Vi håper andre partier nå følger etter, så dette viktige prosjektet kommer i gang igjen og kan fullføres ut prosjektperioden. Det betyr mye for pasienter og pårørende i Trøndelag, sier Henriette Høyskel, styreleder i Hospiceforum Norge.

Lukas Hospice måtte tidligere i november stenge dørene og sende pasienter bort fordi den statlige finansieringen ble gjort søkbar for andre prosjekter. I år manglet 1/3 av midlene som trengs for å drifte tilbudet etter at resten av midlene ble tildelt andre.

Lukas Hospice er et 5-årig prosjekt som skal supplere andre tjenester for pasienter ved livets slutt. Det er også tilknyttet følgeforskning, som vil gi økt kunnskap om den helhetlige omsorgen for denne gruppen pasienter.

– Lukas Hospice er viktig for den enkelte pasient og pårørende som får dette tilbudet i Trøndelag. Men gjennom forskningen vil prosjektet også gi mye kunnskap som kan brukes hele landet. Vi håper dette kan bedre omsorgen for alvorlig syke og døende flere steder, og gi oss enda mer kunnskap om hospicetjenester, sier Henriette Høyskel.

Hospiceforum Norge på besøk hos Lukas Hospice

For å videre få bygget opp hospiceomsorg i Norge, er vi avhengig av en økning av potten årlig. Stortingsmelding 24 om lindrende behandling og omsorg er til behandling nå. I meldingen står det at hospicefilosofien skal ligge til grunn ved utviklingen av tilbudet.

For å nå denne ambisjonen må det opprettes flere hospiceenheter med hjemmehospice, dag- og døgnplasser i hele landet. Nå er forhåpentligvis to hospice sikret, og vi håper dette er starten på en systematisk opptrapping fremover.

Les Frps forslag til statsbudsjett på området helse her. Hospice omtales i punkt 12.

Les mer om vårt innspill til stortingsmelding 24 her.