Hospiceforum Norge - Hospice en del av fremtidens helsetjeneste

Hospice en del av fremtidens helsetjeneste

Åpent møte Stortinget i regi av Helse- og omsorgskomiteen og HfN

Styreleder Astrid Rønsen sitter i NoU utvalget som utreder det palliative feltet i Norge. Gjennom kontaktnettet i den internasjonale arbeidsgruppen IWG, har hun knyttet mange internasjonale kontakter innenfor hopsice. Bland disse er Constance Holden og Christy Whitney som representerer to ulke hospiceprogram i staten Colorado i USA.

For å dra veksel på internasjonale erfaringer har NOU utvalget invitert Holden og Whitney til Norge for å dele erfaringer. I den forbindelse ble også det åpne møtet på Stortinget arrangert som et sammarbeid mellom Hospiceforum Norge og Helse-og omsorgskomiteen, for politikere, stiftelser, organisasjoner, fagfolk og andre interesserte.

Helse- og omsorgskomité ønsket å benytte anledningen til å få førstehånds informasjon om modellen for hvordan hospiceomsorg er organisert i Colorado. Staten kan sammenliknes med Norge i forhold til innbyggertall.

Dagen ble innledet av Tone Wiliamsen Trøen fra Høyre, og Astrid Rønsen, Styreleder i Hospiceforum Norge.

Christy Whitney 

De om lag 100 fremmøtte i salen fikk høre Christy Whitney, CEO i Hope West, holde et inspirerende og viktig innlegg. Hun fortalte hun om modellen der grunnstammen er hjemmehospice med dag- og døgntilbud i egne hospiceinstitusjoner. I tillegg gis forsterket støtte til sykehjem. 60% av alle som er alvorlig kronisk syke og døende i dette distriktet er tilknyttet Hope West sitt hospiceprogram, og de aller fleste dør i sitt eget hjem. Det handler om å gi pasienter og familier trygghet, valgmuligheter og forutsigbarhet, konkluderte Christy.

Constance Holden

Hospice og sykehus lever godt side om side i helsevesenet i Colorado, og de jobber sammen for det beste tilbudet for alvorlig syke og døende. Over 2000 pasienter årlig er ivaretatt gjennom deres program og de har et imponerende antall frivillige. Det er i alt 1400 som er med på å bidra med ulike oppgaver. Alt fra å være med å hjelpe til med hagestell og matlaging, til samtalestøtte for de pasientene som ønsker og trenger dette. Hospice viser seg også å redusere kostnadene på helsetjenestene, da man unngår unødige og langvarige re-innleggelser på sykehus. 93 % av hospicetilbudet er statsfinansiert og frivilligheten ved Hospice viser seg for øvrig å bedre helsen til befolkningen. Ved siden av dette har den en stor betydning for samfunnet.

Tormod Haavi Christensen

Tjenester som bærer preg av tid, tilstedeværelse og dyp respekt

Fransiskushjelpen ved daglig leder Tormod Haavi Christensen holdt et foredrag om deres primære verdier og erfaringer, deriblant fikk vi høre fra to pårørende, som begge har mistet sine ektefeller i ALS.

Fra v. Tone W. Trøen, Olaug Bollestad, Kari Kjønaas Kjos, Freddy De Ruiter, Kjersti Toppe, Astrid Rønsen.

Paneldebatten ble ledet av journalist og programleder, Anne Grosvold. Freddy De Ruiter (AP), Kjersi Toppe (Senterpartiet), Olaug Bollestad (KrF), Tone Wilhelmsen Trøen (H), Kari Kjønaas Kjos (FrP) og Astrid Rønsen (HfN) deltok i debatten, og det kan konkluderes med at det er bred politisk enighet om at hospice bør være et tilbud til pasienter og pårørende i Norge.

Marie Aakre og Astrid Rønsen

Blant deltagerne var det sentrale fagpersoner. Innspill kom blant annet fra Stein Husebø, der han var tydelig på at vi har gått i feil retning i 20 år. Marie Aakre, en av ildsjelene som plukket opp hospice-tanken fra England på 1970- og 1980-tallet, avsluttet med at det haster å gjøre forandringer.