Hospiceforum Norge - Ny regjering med ny plattform: Hospice er med!

Ny regjering med ny plattform: Hospice er med!

Ny regjering med ny plattform: Hospice er med!

Den nye trepartiregjeringen har flere tydelige markeringer knyttet til helsetjenestetilbudene:

Innledningsvis skriver de:

"Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Regjeringen vil sørge for et godt samarbeid med ulike private og ideelle aktører som bidrar til innovasjon, mangfold, kvalitet og valgfrihet i tjenestetilbudet"

Videre skriver de bl.a.:

"Regjeringen vil:

-Styrke både kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap.

-Opprette flere tverrfaglige oppfølgingsteam som skal bidra med koordinering og yte tilrettelagte, flerfaglige tjenester, samt styrke tilbudet om palliasjon (lindrende behandling)

-Legge tilrette for at flere kan bo hjemme."

Meld deg på Facebook-arrangementet

Klikk her