Hospiceforum Norge - Med hjerte for frivillighet i over 25 år

Med hjerte for frivillighet i over 25 år

Det var et par milde junidager vi fikk mulighet til å besøke Stiftelsen Termik i Mosjøen.


Stiftelsen Termik startet sitt arbeid i Vefsn kommune i 1996. De tilbyr hjelp og støtte til alvorlig syke og deres pårørende enten hjemme eller på institusjon/sykehus av frivillige medarbeidere. Navnet er inspirert av de termiske vinder av oppadgående luftstrøm som skyldes at varm luft stiger. PÅ samme måte som måkene ligger og svever på disse vindene kan man tenke seg at de som trenger støtte og hjelp kan hvile seg på de frivilliges hender.

Lill-Karin Aanes, daglig leder Stiftelsen Termik

Termik er i stadig vekst og hatt flere hundre frivillige i de siste 26 årene. Organisasjonen mottar ikke statsstøtte, og samler inn alle midler til drift. Og de har et godt administrativt samarbeid med Vefsn kommune. Det er kun tre ansatte, i totalt 1,5 årsverk, som koordinerer de frivillige og drifter dagtilbudet Oasen. Alt annet arbeid er utført på frivillig basis.

– Vi må stadig finne måter å samle inn midler til organisasjonen. Det nyeste tilskuddet er bruktbutikken som har blitt en stor suksess, sier Lill Karin Aarnes. – Videre er vi med på lokale arrangementer på som 17 mai og St. Hans, og vi søker midler fra fond og stiftelser.

Frivillige og pasienter koser seg etter frokost

Trygge frivillige som blir kurset

Grunnpilaren i Termik er kursopplegget alle frivillige gjennomgår. Der lærer og reflekterer de om det å være frivillig i omsorg for alvorlig syke og døende. Kursets innhold er det Termik som har utviklet og dette er også innkjøpt av mange kommuner som har forsøkt å bygge opp frivillighet på samme måte. I tillegg er daglig leder Lill Karin Aarnes leid inn for å undervise i temaet i andre program som utdanner frivillige og frivillighetskoordinatorer. Modellen Termik er bygget opp på er ganske unik i Norge og fungerer veldig godt.

God stemning på Oasedagene

Oasen

Oasedagene er et lavterskeltilbud til alvorlig syke som bor hjemme i Vefsn kommune, og har behov for palliativ behandling og oppfølging. - En lang og god frokost starter dagen for så å fortsette med litt diktlesing, lett trim og kanskje en tur ut, eller det kommer noen og underholder. Dagen avsluttes med middag, beskriver Lill-Karin. Brukerne både hentes og kjøres hjem av frivillige. Og det er flere Termik-frivillige tilstede gjennom dagen sammen med den ansatte fra Termik. Dagsenteret er åpent to formiddager og en ettermiddag i uken.

Når vi er på besøk, er en av de vi møter egentlig på avlastningsplass på sykehjemmet. Men han ville hit i dag. Miljøet og tilbudet på Oasen er noe han ikke vil gå glipp av.

Bruktbutikk

Vi fikk gleden av å besøk Termiks bruktbutikk etter åpningstid sent i den lyse sommerkvelden 14. juni sammen med Lill-Karin. Butikken var fylt med nydelige klær til alle aldre og kjønn. Det ble også en tur på bakrommet. Her blir posene med donert tøy åpnet, sortert og vasket. Det var et utrolig godt system og streng orden med brettekanter og oversikt. Videre blir varene priset før de går ut i butikken. – Det er et poeng at det skal være rimelige priser, sier Lill Karin. - På den måten bidrar butikken også til en inkludering og mulighet for alle å få del i «siste mote».

Styreleder og frivillige i bruktbutikken

Butikken er en fantastisk inntektskilde for Termik, slik at de har råd til å drive prosjektene sine.


Vi måtte innom en tur også morgenen etter, rett før vi reiste hjem. Da myldret det av kunder og flere frivillige. Astrid fant både klær til barnebarn, datter og seg selv. Dette er virkelig blitt en yndet butikk og et godt samlingssted.

- Termik’s måte å drive frivillig arbeid på er et godt eksempel på Compassionate Communities, som Julian Abel presenterte under dagskonferansen i mai, sier nestleder, Astrid Rønsen. (les mer her – lenk til artikkel).

Styreleder Henriette Høyskel og Nestleder Astrid Rønsen var på besøk i Mosjøen i forbindelsen med prosjektet Samtaler rundt kjøkkenbordet (les mer om det her - lenk til artikkel).