Hospiceforum Norge - Dagsorden årsmøte 31. mars 2022, kl. 18

Dagsorden årsmøte 31. mars 2022, kl. 18

I år kan vi igjen avholde årsmøte fysisk, og vi velger å kombinere det med mulighet for digital deltagelse slik at medlemmer utenfor Oslo også kan delta. Se link under og i innkalling.

Alle medlemmer har fått tilsendt komplett innkalling med årsregnskap og årsberetning på e-post. Ved spørsmål ta kontakt med oss post@hospiceforum.no

Dagsorden Årsmøte 31. mars 2022

Sted: Grønlandsleiret 31 ved oppmøte eller digitalt på Zoom: https://bit.ly/årsmøte2022

Tid: kl. 18:00- 19:30

DAGSORDEN:

 1. Valg av møteleder og tellekorps
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Årsberetning og regnskap
  1. Rapport fra styreleder Henriette Høyskel
 4. Fastsettelse av kontingent og evt. innmeldingsgebyr
  1. Legges frem av styret
 5. Innkommende saker
 6. Valg (innstilling vedlagt)
  1. Valg av styreleder
  2. Valg av styremedlemmer
  3. Valg av vararepresentanter til styret
  4. Valg av statsautorisert eller registrert revisor
  5. Valg av valgkomite (etter godkjenning av dagsorden)

På vegne av Hospiceforum Norge

Henriette Høyskel

(styreleder)