Hospiceforum Norge - Et viktig år for hospicesaken

Et viktig år for hospicesaken

Det har vært et utfordrende år for de fleste. Samtidig kan vi se tilbake på et hektisk år for oss som jobber med hospicesaken, og kan heldigvis glede oss over flere lyspunkter i en ellers mørk tid.

Henriette Høyskel, styreleder Hospiceforum Norge

- I år feirer vi at det nå er sikret finansiering av to hospiceprosjekter over statsbudsjettet de neste 5 årene, Lukas Hospice i Malvik og Andreas Hus barnehospice i Kristiansand. I tillegg står det en søkbar post til opprettelse av hospicetilbud i statsbudsjett for 2021. Vi vil arbeide videre for at denne posten økes årlig så flere hospice kan komme til, sier Henriette Høyskel, styreleder i Hospiceforum Norge.

Etter flere NOU-er på området over de siste 25 årene kom stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg tidligere i år, som slår fast at hospicefilosofien skal ligge til grunn for all tjenesteutvikling. Det gleder oss å se denne verdimessige forankringen, det er mye å bygge videre på.

Pandemien har gjort at døden har kommet nærmer oss alle. Flere saker har vist hvor vanskelig det er å tilrettelegg for en verdig død for pasienter og pårørende på sykehus og sykehjem, på grunn av motstridene hensyn. Behovet for nærhet til de nærmeste må vike for smittevernhensyn, og de fleste steder er det ikke godt nok tilrettelagt for å kunne velge å dø i eget hjem.

- Vi ser at hospicetjenester svarer på mange av disse utfordringene, og at folk har fått øynene opp for helsetjenestens manglende tilbud til døende, sier Henriette Høyskel.

    I året som kommer skal Hospiceforum Norge i gang med prosjektet «Samtaler rundt kjøkkenbordet» med mål om å bidra til mer åpenhet rundt døden i samfunnet. Vi skal også gjennomføre prosjektet «Musikkens mulighet for sårbare eldre», som bidrar med musikkterapi inn i institusjoner. Begge prosjektene er støttet av Stiftelsen Dam, og vi ser frem imot å bidra med vår kompetanse på disse områdene.

    Hospiceforum Norge blir stadig kontaktet av fagmiljøer fra hele landet som ønsker å opprette hospicetilbud. De kjenner på at dette er det manglende leddet for å trygge pasienter og pårørende i siste del av livet. I året som kommer vil vi ha fokus på å bygge opp en tjeneste med støtte for disse.

    - Jeg ser virkelig frem til 2021, og gleder meg til å ta fatt på jobben som venter! Det er flott å vite at vi har tusenvis av støttespillere rundt om i landet. Mitt juleønske er et bidrag til vår juleaksjon. Pengene vil bli brukt til å hjelpe flere å starte hospice rundt om i Norge. Jeg ønsker alle en god jul og et godt nytt år, avslutter Henriette Høyskel.

    Delta i juleaksjon her