Hospiceforum Norge - Gode samtaler på Lukas Hospice i Malvik

Gode samtaler på Lukas Hospice i Malvik

Samtaleveiviseren er tilgjengelig for alle

Det var godt å kunne ha vårt første møte hvor vi fysisk kunne møtes rundt bordet på Lukas Hospice i Malvik torsdag, 28. oktober.


Stuene på Lukas har en atmosfære som innbyr til de samtalene vi inviterer til og ga fotoutstillingen «Siste etappe» av Gry Kristiansdatter Lilleng en god ramme.

Deltakerne ser på «Siste etappe»

Bildene dokumenterer grys mann Arnes siste del av livet. Deltagere fikk tid til å betrakte bildene på nært hold før Gry fortalte sin historie. Sammen fikk vi reflektere over hva som står på spill når man er avhenting av hjelp når samliv og hverdagsliv leves. Gry er raus med å dele av sin erfaring.

Henriette Høyskel samler trådene etter refleksjoner i smågrupper

"Samtaler rundt kjøkkenbordet" ønsker å bidra til at samtaler med våre nærmeste om det som er viktig for oss på slutten av livet får en form som kan gjøre det lettere å gjennomføre. Astrid Rønsen og Henriette Høyskel innledet om dette før deltagerne fikk mulighet til å reflektere over tema i mindre grupper. Det var god summing i rommet før vi samlet trådene.


Vi takker Lukas Hospice for gjestfrihet og vertskap i god Hospiceånd. Her kjennes det at man er velkommen inn.

Vi fortsetter norgesturneen med Samtaler rundt kjøkkenbordet på Litteraturhuset i Oslo - 17 november og Hospice Sangen i Hamar - 25 november. Følg med, meld dere på og møt opp. Arrangementene er fysiske og streames ikke.

Ønsker du et møte nær der du bor,- ta kontakt med oss så vi kan planlegge dette inn i vårsemesteret.