Hospiceforum Norge - Hjemmedød er mulig - med god tid, kompetanse og organisering

Hjemmedød er mulig - med god tid, kompetanse og organisering

Hvorfor er Norge dårligst i Europa på hjemmedød? Hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for at flere kan dø hjemme? Hvordan kan vi unngå stadige re-innleggelser på sykehus og sykehjem i siste fase av livet? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt da tidsskriftet Sykepleien og Hospiceforum Norge arrangerte paneldebatt lørdag 10. oktober, i anledning Verdensdagen for hospice og palliasjon.

Fra venstre: Halvorsen, Aasheim, Rønsen og Bjørnhaug Johansen.

I panelet satt Astrid Rønsen (NTNU og Hospiceforum Norge), Ellen Aasheim, avdelingssykepleier hos Fransiskushjelpen, og Ellen Halvorsen, sykepleier. Ordstyrer var Liv Bjørnhaug Johansen, Sykepleien. Deltagerne har samlet svært lang erfaring innen feltet.

Henriette Høyskel, styreleder Hospiceforum Norge

-Jeg synes vi fikk belyst saken fra forskjellige sider. Alt fra Astrid Rønsens perspektiv, som selv å ha opplevd dette siste året, erfaring fra hjemmesykepleie og erfaring fra hjemmehospicetjenster, sier Henriette Høyskel, styreleder i Hospiceforum Norge. Hun fulgte hele samtalen i salen, sammen med et knippe andre som hadde funnet frem til Kulturhuset denne lørdagen. På nett ble arrangementet fulgt av svært mange, og kommentarer under videooverføringen strømmet inn.

Ellen Halvorsen har lang erfaring fra arbeid i hjemmesykepleien. Hun trakk frem at en av konsekvensen av samhandlingsreformen er at mennesker med et komplekst sykdomsbilde blir skrevet ut uten at det er koordinert nok med de som skal ta imot i kommunene. - Vi må ha nok folk og nok planlegging for å kunne være tilstede på en god måte for den døende og pårørende ved hjemmedød, sa Ellen Halvorsen under arrangementet. Hun problematiserte systemet, der det er vanskelig å få til et riktig tilbud i en bestiller/utfører-modell slik vi har i dag.

Fransiskushjelpen supplerer hjemmetjenesten gjennom hjemmehospice som er en pleietjeneste med høyt utdannede sykepleiere, fysioterapeut og lege. Dette organiseres ved at avdelingssykepleierne møter pasienten og deres familier og organiserer det de har behov for av støtte for å oppnå lindring og trygget. I tillegg til besøkene fra avdelingssykepleierne tilbyr de vakter på 3 timer på dag og ettermiddag og 10 timer om natten. De har også en godt utbygget frivillig-tjeneste som kan avlaste pårørende utover tilbudet fra pleietjenesten og som også tilbyr sorggrupper. Ellen Aasheim fortalte hvordan tjenesten tilbyr noe utover bare praktisk bistand, men de har også en tilstedeværelse som innebærer ivaretakelse av hele mennesket og familien rundt. Fransiskushjelpen har både kompetente ansatte, lege og frivillige som bidrar inn til dette fantastiske tilbudet.

Astrid Rønsen, som selv har lang erfaring med arbeid innen hospicetjenester, fortalte om sin opplevelse med å følge sin egen mor til døden i hjemmet. Hun erfarte at det var begrenset med tilbud fra hjemmesykepleien utover det rent medisinske og noe praktisk, mens den eksistensielle omsorgen ikke er ivaretatt.

– For mor var den største skrekken å bli lagt inn på sykehus, og den nest største å bli lagt inn på sykehjem. Hun ville aller helst være hjemme til det siste, men ikke til enhver pris om det ikke gikk. Så det å få muligheten til å hjelpe henne å gjennomføre det, og hvor stor betydning det hadde for resten av familien, føltes veldig meningsfylt, fortalte Rønsen.

Se hele panelsamtalen her!

Henriette Høyskel fra Hospiceforum Norge synes at samtalen var viktig for å få synliggjort temaet hjemmedød, og hva hindringene er i dag. -Det viktigste som kom frem er at dette lar seg gjennomføre i større grad enn det vi tror. Det trengs å etableres trygghet både for pasient og pårørende. Det er utrolig hva vi faktisk kan få til hjemme når dette settes i system og er en definert tjeneste. Det kan også bidra til at døden ikke oppfattes så skummel. Men det trengs en forsterkning, som Fransiskushjelpen er et eksempel på. Og et nettverk med frivillige som kan stille opp for familiene og som sorgstøtte i etterkant. Man ser at det er en dreining for å få dette mer til i kommunene også, men fordi man der har så mange ulike satsingsområder og organisert på den måten det er, så vil en forsterkning fra hospicetjenester være avgjørende, sier Henriette Høyskel.

    I disse dager behandles stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Hospiceforum Norge håper at politikerne lytter til erfaringer og eksempler fra paneldebatten for å få etablert flere hospicetjenester i hele Norge.

    Se vårt muntlige innspill til høringen i Stortinget her, og les hele stortingsmeldingen her.