Hospiceforum Norge - Hospiceforum Norge aktuell med musikkprosjekt for sårbare eldre

Hospiceforum Norge aktuell med musikkprosjekt for sårbare eldre

Hospiceforum Norge har i samarbeid med musikkterapeut Trine Lise Aasheim søkt Stiftelsen Dam om midler til å gjennomføre prosjektet ”Musikkens muligheter for sårbare eldre”. Vi fikk tilslag på søknaden, og fire sykehjem er klare til å sette i gang så snart det lar seg gjøre: Ett i Oslo, ett i Viken, og to i Agder. Sykehjemmene vil få besøk 10-12 ganger i løpet av 2021.

Trine Lise Aasheim

Trine Lise har i flere år drevet ulike prosjekter på sykehjem og institusjoner i forbindelse med opplæringsprogrammet ”Gjenklang”. Materialet; CD-ene/sangheftene (verktøyet) som brukes er utarbeidet i forbindelse med dette programmet og tilrettelagt for målgruppen.

Sang/musikk var et fag på skolen da de eldre vokste opp, og sanger som er hentet fra deres livsrepertoar representerer viktige ressurser. De kan skape fellesskapeopplevelser og mestring, og bidra til å holde den enkeltes livshistorie levende.

Tilrettelagt aktivitet med fokus på å hente fram ressurser er viktig når fysiske og/eller kognitive funksjoner svekkes. Inkludering og deltakelse er forutsetninger for å opprettholde verdighet, og ved å bruke egne ressurser i samhandling med andre, kan ensomhet og utenforskap forebygges.

Målet er å fremme sosial deltakelse og livskvalitet. Ved å bruke sang aktivt i hverdagen, tilrettelagt etter den enkeltes ønsker og behov, kan gjenkjennelse og mestring skape trygghet og velvære. Prosjektene vil også inkludere helsepersonell, frivillige og pårørende.


Trine Lise sammen med beboer på sykehjem

Aktiviteten vil bestå av sanggrupper på avdelinger i sykehjemmet. Personalet, frivillige og pårørende er med for å oppleve hva sangen gjør med pasientene, og oppdage hvordan de kan bruke sang i samhandling med de eldre.

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam