Hospiceforum Norge - Hospiceforum Norge etablerer kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende

Hospiceforum Norge etablerer kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende

Det er en stor glede å kunne annonsere at Hospiceforum har fått innvilget støtte fra Stiftelsen Dam til prosjektet «Etablering av kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende».

Pasienter ved livets slutt har vist seg å være spesielt utsatt gjennom pandemien. Dette berører den døende selv og ikke minst blir pårørende stående i utfordrende situasjoner. Smittevernhensyn har skapt ulike regler og regimer som har rammet dem hardt. Følgende av dette på kort og ikke minst lang sikt vet vi foreløpig lite om, men pågangen av mennesker som har behov for noen å snakke med underveis og etter dødsfallet har Hospiceforum merket en økning i forhold til.

«Hvordan mennesker dør forblir som viktige minner hos dem som lever videre»

-Cicely Saunders

Det siste året har historiene fra pasienter og pårørende som har opplevd vanskelige situasjoner rundt livets siste fase blitt synlig i mediebildet, særlig besøksbegrensninger begrunnet i smittevern. Eksempler på dette er VG oppslaget 11. november 2020: «Bare tre av fire sønner får besøke døende far: -Uverdig»- eller «Trude har dødelig kreft: Må si farvel før hun skal på sykehus» (NRK P2, Ukeslutt)

Nestleder Astrid Rønsen

- Vi opplever en økning i henvendelser fra familier som er berørt av dette. Når de tar kontakt er det ofte fordi de ikke vet hvor de skal henvende seg og hvor de kan dele sine erfaringer, bekymringer og reaksjoner på vanskelige situasjoner som har oppstått nettopp på grunn av begrenset tilgang til samtaler med helsepersonell som står tettest rundt deres nærmeste. Som et eksempel på dette kan vi vise til en kommentar vi nylig fikk på vår facebookside: “Vi trenger noen som kan tenke høyt og varmt og klokt med oss som nå må stå på utsiden .....” , sier Astrid Rønsen, nestleder i HfN og prosjektmedarbeider.

Prosjektleder Jette Foss

Prosjektleder Jette Foss forklarer videre,- Det er grunn til å tro at de som har blitt etterlatte i denne perioden hvor pandemien har pågått vil få en annerledes sorgprosess enn det vi har erfaringer med fra tidligere. Mange har ikke fått mulighet til å være nær sine nærmeste når livet går mot slutten, som en direkte konsekvens av smittevernshensyn. De aller fleste som har dødd i denne tiden har dødd av helt andre årsaker enn korona. Livets siste fase kan ha strukket seg over tid, mens mange pårørende kun har fått innpass til å være med sine den aller siste tiden, når mulighet for samspill har vært marginalt. Det er viktig for oss alle å være en del av «flokken vår» helt til slutten av livet.

Kontakttelefonen vil kunne møte et akutt behov for å dele sine tanker, reaksjoner og bekymringer. Denne kontakten kan i tillegg til å yte her-og-nå hjelp, formidle informasjon om det øvrige hjelpeapparatet.

- Vi kan ikke finne en kontakttelefon som treffer vår målgruppe. Det er tydelig at dette er et behov som ikke er dekket av andre tiltak og ordninger. Hospiceforum innehar lang erfaring og kunnskap på feltet og ser at det her er et behov og en funksjon som vi ønsker å fylle, sier styreleder Henriette Høyskel avslutningsvis.

Målsetting for prosjektet er å støtte pårørende til alvorlig syke og døende hvor smitteverntiltak har skapt vanskelige situasjoner.

Støttet av Stiftelsen Dam
Les mer om prosjektet her

Del gjerne denne saken på Facebook

Klikk her