Hospiceforum Norge - Samtaler rundt kjøkkenbordet ble en stor suksess i Mosjøen!

Samtaler rundt kjøkkenbordet ble en stor suksess i Mosjøen!

Folkemøtet i Mosjøen tirsdag 14 juni skulle vise seg å bli det største så langt i prosjektet.

Deltagere på Parken Bo- og servicesenter

Nærmere 40 deltagere hadde tatt turen til Parken Bo- og servicesenter, takket være det gode samarbeidet Stiftelsen Termik. Alle de frivillige var invitert til møtet, og de som hadde anledning til å møte var veldig engasjerte. Termik er en frivillig organisasjon som organiserer frivillige i omsorg for alvorlig syke og døende.

En deltaker lytter til Gry og Arnes historie

Fotoutstillingen «Siste Etappe» av Gry Kristiansdatter Lilleng berørte også i dette møtet. Bildene presenteres som lysbilder med utvalgt musikk før Gry åpner opp med å fortelle om den siste tiden i hennes mann, Arnes, liv. Det er en sterk historie om å beholde sin verdighet når livet endrer seg drastisk og man er avhengig av hjelp. – Vi gikk fra å være kjærester den ene dagen til å bli definert som pasient og pårørende den neste. Det var roller vi ikke ønsket oss, og det ble viktig å holde fast på oss som det vi var, forteller Gry.

Samtaler rundt café-bordet

Videre innledet Astrid Rønsen og Henriette Høyskel om viktigheten av å skape mer åpenhet om døden i samfunnet. De brukte eksempler fra sine egne familier om hvor vanskelig og godt det kan være å ha fått snakket om det som er viktig i god tid før den siste tiden av livet er der. – Det er alltid for tidlig før det er for sent, passer bra for å beskrive dette.


Så ble de fremmøtte invitert til å samtale om hvilke tema som de tenker kunne være viktige å ha snakket med sine nærmeste om med tanke på den siste delen av livet.

Samtalen flyter i Mosjøen

– Samtalene pleier å flyte med en gang etter vi åpner opp for det rundt bordene. Det virker som om folk er glade for å få mulighet til å snakke om døden, sier prosjektleder Laura White. - Noen ganger er det en lavere terskel for å snakke om vanskelige temaer med ukjente, enn de som står nærest, fortsetter hun.


Mot slutten av møtet flere å dele sterke fortellinger om fra det de hadde delt i samtalene rundt bordene.

Samtaler rundt kjøkkenbordet er et prosjekt som tilbyr folkemøter over hele landet, for å skape mer åpenhet om døden i samfunnet. Prosjektet fortsetter ut året og det planlegges flere møter de kommende månedene. Først i Trondheim under Olavsfestdagene på slutten av juli. Til nå har prosjektet gjennomført folkemøter i Malvik, Oslo, Hamar, Arendal, Bergen og Stavanger. Det har vært gode tilbakemeldinger som,- «Møte var en tankevekker og det meste var relevant for meg. Veldig bra!», «Filmen som ble vist, og ble trygget på å la pårørende være mer med», «Åpenhet, snakke om temaet før det er for sent. Viktig at også mine barn tas med i samtalene.»

Følg med prosjektet i sosiale medier for å se hvor vi kommer neste gang. Facebook / Instagram

Alle bilder er tatt av Gry Kristiansdatter Lilleng og er publisert med tillatelse fra de fremmøtte.

Astrid Rønsen og Henriette Høyskel i samtale
Astrid Rønsen og Henriette Høyskel i samtale
Stort publikum i Mosjøen
Stort publikum i Mosjøen
Samtaleveiviseren
Samtaleveiviseren kan lastes ned fra våre nettsider