Hospiceforum Norge - Stortinget slår fast at de ønsker hospice i Norge

Stortinget slår fast at de ønsker hospice i Norge

En samlet komité på Stortinget slår fast at det skal være et mangfold i tjenestetilbudet for alvorlig syke og døende. De sier at regjeringen skal «stimulere til at frivillige og ideelle aktører kan etablere lindrende enheter som et tillegg til tjenester som ytes i offentlig regi.»

Et flertall ber også regjeringen sørge for at Lukas Hospice i Malvik sikres forutsigbar finansiering i prosjektperioden. På denne måten kan et viktig prosjekt videreføres, og samle nødvendig erfaring for etablering av flere hospicetilbud rundt om i landet.

Henriette Høyskel, styreleder Hospiceforum Norge

- Vi er veldig glade for at hospicefilosofien legges til grunn for hele meldingen, og at et flertall sikrer både videreføring av Lukas hospice i Malvik og opprettelsen av et barnehospice, sier Henriette Høyskel, styreleder i Hospiceforum Norge.

- Vi har jobbet hardt for å få løftet hospicesaken gjennom hele behandlingen. Vi har store forventninger til at pasienter og pårørende rundt om i Norge skal få oppleve større verdighet rundt døden, men da må filosofi omsettes til praktisk handling. De siste ukene har vi alle gjennom media fått høre hjerteskjærendehistorier om pårørende som ikke får være til stede ved sine egne foreldres død. Nå har vi fått en klar beskjed fra politikerne om at hospicefilosofien skal følges, også under en pandemi, fortsetter Høyskel.

Hospiceforum Norge ser meldingen som et stort steg i riktig retning mot etablering av flere hospice i Norge, og målet om at folk i hele landet har hospicetjenester tilgjengelige ved livets slutt.

- Det blir spennende å høre debatten i Stortinget neste tirsdag, når saken skal behandles. Det at vi har fått gjennomslag for to hospice i Norge er fantastisk! Men vi må selvfølgelig følge utviklingen nøye. Det gjenstår mye arbeid, og det må også følge midler til videre utvikling før vi er i mål, sier Høyskel.

Les hele innstillingen til komiteen her, og selve stortingssaken her.

Støtt Hospiceforum Norge