Hospiceforum Norge - Våre prosjekter

Våre prosjekter

Hospiceforum Norge har flere prosjekter i gang. Med dette arbeidet, ønsker vi å bidra til en bedre forståelse av hospicefilosofien i samfunnet. Det handler om å fullføre livet.

Samtaler rundt kjøkkenbordet - støttet av Stiftelsen Dam, vinner Hjelpestikkeprisen 2021

Sang-App; Aktivitetsberedskap for sårbare eldre - støttet av Stiftelsen Dam

Tidligere prosjekter

Medvandrer på vei - kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende

- støttet av Stiftelsen Dam

Musikkens muligheter for sårbare eldre - støttet av Stiftelsen Dam